Insändare till HN: Här är cykelbanan som försvann

I dagens HN skriver Anna Stenström en insändare om den knepiga cykelsituationen som uppstått vid Lugnet efter bygget runt Lunds bil.

Traktorvägen från Lindbergsvägen. Här saknas cykelvägen. Lindbergsvägen från Traktovägen, här kunde en cykla förr...

Sedan gammalt är det redan rörigt i det här området vilket vi kunnat se här på bloggen tidigare, för den som cyklar från staden mot norr via Lassabacka så delar sig cykelvägen i två vid McDonald’s. Båda delarna leder dock till ungefär samma plats utan någon synbar anledning. Dessutom tar cykelvägen slut här och Traktorvägen breder ut sig med alla sina håligheter och lagningar. Till slut når cyklisten fram till Lindbergsvägen och kan här välja två vägar, antingen över på östsidan för fortsatt färd norrut eller stanna kvar på västsidan för att göra samma. Om målet är att ta sig vidare in i östra Lugnet är en rimlig väg att ta över Lindbergsvägen. För de som ska vidare mot Göingegården, Trönninge skola och Trönninge så är det inte särskilt lämpligt eftersom cykelvägen på östsidan tar slut i en vändplats. På västsidan flyter cykelvägen på hela vägen norr över. Smal och krokig på sina ställen men å andra sidan bred och fin vid skolan.

Karta, Lugnet, Traktorvägen/Lindbergsvägen

Det som nu hänt och som gjort Anna förbannad är att vid ombyggnaden vid Lunds bil så har Traktorvägen fått ny utformning när den ansluter till Lindbergsvägen. En av de märkligaste ändringarna är att cykelvägen på västra sidan av Lindbergsvägen slutar i en hänvisning till att ta sig över Lindbergsvägen och sedan passera förbi Lugnetrondellen för att sedan ta av mot Lassabacka den vägen. För de som kommer från östsidan av Lindbergsvägen är det förmodligen en nyans i sammanhanget. För de som kommer från västra sidan blir det lite mer knixigt eftersom det inte finns någon särskild cykelpassage av något slag, endast ett övergångsställe finns uppmärkt. Dessutom leds det smarta spåret helt bort nu. Den stora riskan är förstås att många kommer cykla och gå i den smala passagen förbi växterna för att ta sig in på Traktorvägen, en och annan person kommer säkert cykla på vänster sida här för att ta sig norrut (observerade en av våra lokala topppolitiker som gjorde exakt detta när jag var på platsbesök i helgen…).

Risk för smitväg och vänstertrafik

Det djupt rotade handlaget

Var på besök på Naturrum Getterön nyligen och på vägen dit kunde jag studera bygget av överföringsledningen till Bua. Just nu grävs det i anslutning till återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen.
När cykelvägen från Lassabacka till Getterön ska passera platsen så har stängsel och omledning blivit tvunget. Den kombinerade gång/cykelbanan leds ut på bilvägen precis som vi kan förvänta oss. Dock går den ned från 2-3 meter bred till knappt en meter. Skyltar uppmanar oss att leda cykeln eftersom vägen är ojämn.

Brett och fint. Förvisso kombinerat med gångtrafikant men enkelt att hantera i området.

Plötsligt tog det stopp. Rejält grus utlagt över gräsremsan och sedan ut på bilvägen. Istället för att maka på biltrafiken så lämnas gång- och cykeltrafiken till att använda den smala delen utanför de sträckande linjerna. Dålig sikt och smalt område, dessutom med plintarna från stängslet farligt nära, de som inte följer förslaget om att leda cykeln utsätts dubbelt här.

Jag tror att den här typen av avspärrning är ett resultat av att inte aktivt arbeta med gång- och cykeltrafik först. Hamn och gatuförvaltningen och de som bygger (Vivab med underleverantörer) måste ryckas upp med rötterna här.

Bonuspost om Monarkrondellen

När jag tog bilderna för att illustrera Monarkrondellen passade jag på att ta två till som visar på den något skymda sikten som leder cyklisterna från norr utmed Västkustvägens västra sida in mot överfarten över Monarkvägen.

Västkustvägen, Södergående på västra sidan Västkustvägen, Södergående på västra sidan

Bergsgatan – ett exempel på bra start men dålig uppföljning

I Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2015 så konstateras bland annat att Varberg är långt under genomsnittet för riket på skyltning av cykelvägar (20% mot 40% för riket). Dessutom läggs en försvinnande liten andel av kommunens budget på information och upplysning runt cykling. Min förhoppning är att detta kommer att förändras i och med de extra anslagen till hamn och gatunämndens projekt “mobility management”. Under två år läggs totalt en miljon extra på detta. Tobias Carlsson (L) har som sagt hävdat att “Varberg ska bli en cykelstad att räkna med igen” och då bör kommunvelometern spela in kan en tycka.

För att illustrera hur det kan te sig med avsaknad av skyltning och upplysning så tycker jag att vi kan vända oss till Bergsgatan. En i många avseenden ganska oansenlig vägstump mellan Göteborgsvägen och Västkustvägen (dock ej ansluten till Västkustvägen). Gatan är bred och fin sedan urminnes tider – den är med redan i stadsplanen från 1934. Under årens lopp har dock ett antal välbehövliga ändringar gjorts. Exempelvis har cykelvägen lagts till på gatan genom att bilarna inte längre kan mötas fler än två i bredd – förmodligen inget som stör de som bor i området eller för den delen färdas där. I och med att bilvägen gjorts smalare så har alltså cykelvägen lagts på gatunivå och gångtrafiken hänvisas till trottoaren och är nivåskiljd. Mellan bilar och cyklar finns dessutom låg plantering vilket känns skönt.

IMG_5154  IMG_5152

Bergsgatan är allt igenom skön att cykla på. Det känns säkert och enkelt att göra rätt. Problemet som finns med skyltning är dessutom enkelt att åtgärda då det mest handlar om förvirring. I södergående riktning saknas skyltning på första delen från Brunnsbergsvägen, å andra sidan är där en fin vägmarkering målad – den går inte att ta miste på så länge det inte är snö på backen. För den person som cyklar i norrgående riktning så finns det tydliga skyltar i samtliga korsningar. I det här avseendet är det dock korsningen med Göteborgsvägen som är probelmet. Det finns ingen instruktion för hur korsningen ska gå till. Förmodligen är det tänkt att cyklister (och fotgängare) utmed Göteborgsvägen/Östra långgatan ska korsa Göteborgsvägen i höjd med lekplatsen. Det är dock endast ett fartdämpande hinder för biltrafiken här – inte väjning mot övrig trafik. Skulle en få för sig att cykla förbi den smala avtagsvägen mot sagda övergång så hamnar en i vändslinga tillbaka eftersom det helt plötsligt är ett ganska rejält släpp ned från trottoarkanten mot den knepiga korsningen mellan Gamla kyrkbacken, Östra långgatan/Göteborgsvägen, Oskarsdalsgatan och Bergsgatan. Den totala trafiksituationen är långt ifrån optimal.

IMG_5147 IMG_5146

Den som lagt in cykelvägen i OpenStreetMap verkar vara på min sida i det här, cykelvägen är dragen fram till korsningen. Inte utan att en undrar hur det är menat att det ska vara.

Att infria en vision kräver stor insats

I höstas antog Varbergs kommun Trafikstrategi 2030 och nu under våren kommer cykelstrategin som bygger på densamma att gå på remiss för att kunna antas till sommaren. Det som är så fint med trafikstrategin är att det klart och tydligt står att cykeln är prioriterad före bil och att bilen inte ska vara trafiknormen. Föga överraskande så kommer detta arbete att kräva mycket grundläggande tillvänjning. Cykelstrategin är i vissa delar snarast att betrakta som ett skämt eller ett hån än något som faktiskt bygger på Trafikstrategins föresats. Lägg där till att den kommunala budgeten innehåller en tydlig satsning på cykling både 2016 och 2017. Dessutom svarar Tobias Carlsson (L) – ordförande i Hamn och Gatunämnden – i en artikel i Varbergsposten den 20 januari 2016 “Det jag ser fram emot under året […] är att vi åter ska bli en cykelstad att räkna med.”

Det är lång (bil-)väg att vandra innan Tobias får rätt, det vet han dessutom om mycket väl. Cykelstrategin saknar exempelvis helt grundläggande saker som anvisning om hur byggen får och inte får ta cykelvägar i anspråk. Att stänga av ett prioriterat cykelstråk med hänvisning till andra sidan bilvägen är inte att prioritera cykel. Ombyggnationen vid Stadshus A, alltså huset vid Pingstkyrkan har kommunen i dagarna valt att stänga av cykelvägen helt och hänvisar till gångbanan på andra sidan vägen. Biltrafiken påverkas inget eller möjligen minimalt. Detta är inte att sätta cykeln i första rummet, det är dessutom ett tydligt bekräftande av trafikenormen med bilen först.

IMG_5187 IMG_5188

En stolpe kan mycket väl placeras fel

Inför ombyggnaden av Östra vallgatan skrev jag en kortare text och tog några bilder. Det är intressant att jämför några av bilderna med hur det blev efteråt.

Först. Det mesta är riktigt bra, det är enkelt att gå och cykla på sträckan. För all del går det finfint att köra bil också.

Problemet är nog att området som byggdes om den här gången inte innefattade allt som påverkar flödet. I änden av Östra vallgatan där den möter änden på Torggatan står det en avdelande stolpe som (tror jag) markerar separation mellan gångtrafiken och cykeltrafiken i överfarten över Östra vallgatan mot kyrkogåden till. Den här stolpen står numera mer eller mindre mitt i korsingen för cykelvägen. Jag tror inte det hade skadat att ta bort den stolpen. Snarare så är det risk att den skadar som den står idag då jag misstänker att många kommer att passa på att smita på fel sida om stolpen och ta yta från gångtrafiken. Å andra sidan är flödet genom den här korsningen för de som cyklar rätt konstigt helt oavsett. Det blev inte riktigt så bra som en kunde hoppats även om det är mycket bättre än vad det var förut.

Som flödet borde vara och som flödet troligen kommer att bli förbi stolpen.

Avslutningvis en bonusbild. Kunde inte låta bli att dokumentera den här parkeringen…

BRed och fin cykelbana, den kan vi låna av...

HN ställer grupperna mot varandra

På baksidan av första delen av Hallands Nyheter ställs en fråga till fem personer. Allt mellan himmel och jord. Idag består frågan av den skönt laddade “vem sköter sig bäst i trafiken – cyklister eller bilister”. Fresh.

Åtminstone en av de svarande är lite sansad, lite lagom åtminstone.

Flytt av hinder, Snidaregatan

På dagen en månad (7/9 till 7/10) efter min fråga på Varberg.se fick jag till slut respons angående betongsuggan med omskyltningen för biltrafiken till torget. Svaret var dessutom av den trevligare sorten, den ska flyttas till andra sidan gatan. Får passa på att passera där och kika om någon dag, att den kommer stå på annan plats än på trottoaren är väl knappast troligt dock. Ett första steg.

Uppdatering:

Har tagit bild på förändringen nu. Ärligt talat så blev det ju superbra. För alla, kanske främst för bilarna. Så galet!

  

Borgmästaregatan, hinder och möjligheter

En av mina käpphästar är att vi ska kunna ta oss fram enkelt i staden på cykel, tyvärr har bil ormen slagit sina klor lite väl hårt. En förändring som känns naturlig och med små medel genomförbar vore att justera alla gator inom vallgatorna så att det blir tillåtet att cykla dubbelriktat. Som det är skyltat idag så får jag inte cykla på Kungsgatan i norrgående riktning från Lasarettsgatan till Södergatan för här är vägen enkelriktad. Hade skylten istället varit förbud mot motortrafik så hade läget varit ett annat. Samma grundläggande problem finns genomgående i innerstaden och ärligt talat så skiter precis alla i det.

Ett bra exempel är Borgmästaregatan. Perfekt ansluten till Västra och Östra Vallgatorna och vidare i båda riktningarna. Riktigt smidig för många trafikanter. Dessutom inte så hemskt tätt med biltrafik vanligen.

I riktningen öst till väst är det fritt att köra hela sträckan. Det är bilarnas riktning. Från väst mot öst blir det mer komplicerat. Från Västra Vallgatan till Östra Långgatan är det skyltat förbud mot motortrafik och således får vi cykla dubbelriktat. Men sista kvarteret är det helt plötsligt förbud mot infart med fordon. Den naturliga förklaringen på varför det blivit så är för att det inte är en gårdsgata i det kvarteret. Det betyder å andra sidan inte att folk bryr sig eller att det inte går att lösa. 

Så här ser vyerna ut, från öst till väst och tillbaka. Vi kommer helt enkelt inte fram till Östra Vallgatan idag, vi åker ju på cykel förstås. IMG_2928IMG_2930IMG_2931IMG_2932IMG_2934-PANO

IMG_2937IMG_2938IMG_2939IMG_2941

Svåra korsningar som blivit sämre

Det är ingen hemlighet att det är svårt att cykla helt säkert i Varberg. Cykelbanor som slutar i tomma intet eller svänger märkligt. För att inte glömma östra långgatan som är tänkt som huvudsakligt stråk genom staden. Vid varje korsning gäller dock högerregeln istället för att ge cykel företräde.

Hur som helst har den sedan tidigare knepiga och svåra korsningen Snidaregatan/Östra Vallgatan (färd mot väster) blivit lite svårare för cyklister. Hamn och gatuförvaltningen bygger om Västra Vallgatan och har skyltat om biltrafiken runt stadskärnan (gång- och cykeltrafik påverkas minimalt). I den här omskyltningen ingår stora orangea skyltar på betongfundament. Dessa är placerade på fel sätt. Istället för i vägbanan där de hör hemma står de på cykelbanan på bland annat Snidaregatan. Så passage mellan cykelbanorna i korsningen är nu så trång att möten blir svåra utan att inkräkta på utrymmet avsett för gångtrafik. Bakläxa!