Kattegattleden i Falkenberg (3/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är sista delen. (Se även 1 och 2)

Kattegattleden i norr och söder.

Medan justeringarna i staden ska vara klara till sommaren 2020 så är Kattegattleden på längre sikt, som vanligt – leden kunde varit klar men icke. Leden markeras med rött i nedanstående kartor.

Kattegattleden Ugglarp - Grimsholmen 03-kattegattleden-ugglarp-steninge

Trafikverket står för den större delen av kostnaden i dessa projekt. I söder handlar det om passagen mellan Ugglarp och Grimsholmen där leden gör en väldigt lång tur in från havet och tillbaka för att kunna passera över Suseån. Det ska kompletteras med en bro och ny passage. Beräknas klart 2022-2023. Lagom klart till att resten av leden firar 10 år?

Ännu längre söderut så ska utbyggnaden mellan Steninge och Ugglarp äntligen bli klart 2021-2022. Idag går leden på bilvägen och det är på en del platser mycket farligt att passera.

03-kattegattleden-morup-varberg

I den norra delen är det ledens förmodligen farligaste passager det handlar om, väg 768 från Morup till Varberg där leden går på bilvägen i smala filer utmed kanten. Ny cykelväg ska byggas och beräknas genomföras 2021.

Bättre cykelmöjlighet runt kvarteret Argus i Falkenberg (2/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är andra delen. (Se även 1 och 3)

Arvidstorpsvägen via Holgersgatan till gymnasieskolan.

Dagens vägnät upphör vid cirkulationen vid polishuset samt vid gymnasieskolan på Holgersgatan. Mellan dessa punkter går det hyfsat att ta sig inom kvarteren (bortsett från problem runt byggnationen av kulturhus och skola förstås). Genom att komplettera GC utmed Holgersgatan till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget där Arvidstorpsvägen ansluter så ansluts många målpunkter till en naturligare helhet (även om resten av Holgersgatans sträcka förblir blandtrafik, se föregående inlägg om förbättringarna vid korsningen med Sandgatan/Brogatan).

Dessutom förlängs GC från cirkulationen vid polishuset på Arvidstorpsvägen fram till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget på Holgersgatan. Pendlingsmöjligheten mot centrum blir helt klart uppstärkt av detta.

Arvidstorpsvägen / Holgersgatan

Nödvändiga kompletteringar av cykelvägnätet i Falkenbergs stad (1/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel. Ingen av dem har cykel på de tre bilderna som presenteras i artikeln – för övrigt.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är första delen. (Se även 2 och 3)

Korsningen Holgersgatan/Brogatan/Sandgatan.

För den som färdas på Sandgatan/Brogatan och närmar sig korsningen med Holgersgatan så blir det smärtsamt tydligt att här saknas något och det är separerade GC-lösningar. Det leder till en mängd olyckliga konfliktytor, dels leds cykeltrafiken ut i blandning med bilar. Detta missar dock en del cyklister, mer eller mindre medvetet, och hamnar således på trottoarer och konkurrerar med fotgängare på smala passager. En komplettering väst-östligt kommer lösa upp många knutar. Passagen utmed Holgersgatan kommer alltjämt att vara i blandad trafik med bilarna, alternativt via Nygatan som är en lugnare lösning men inte så pendlarvänlig.

Brogatan/Sandgatan