Att sätta cykeln i första rummet är långt ifrån norm

Ett av de stora besvären med att sätta cykeln först är att samhället är så oerhört hårt normerat mot att sätta bilen först och sedan dekorera omkringliggande utrymmen med busshållplatser, cykelvägar och gångtrafik. Det sitter djupt rotat inte bara i de som bygger städernas infrastruktur utan även bland öviga deltagare. Lyft blicken då och då så ser du säkert det i din närhet.

Det hjälper verkligen inte till att de som ritar den nya staden själva är så inkörda på bilnormen att cyklingen glöms bort. För den som menar allvar med att sätta cykeln i första rummet måste göra det redan från början i planeringen. Det från tjänstemän på kommunala förvaltningar till anställda på arkitektbolag såväl som bland politikerna som ska granska så att Trafikstrategin följs upp.

När Hallands Nyheter nyligen skrev om att det blivit klart att restaurangkedjan Max ska etablera sig i nya köpcenterområdet Lugnetrondellen så slog det mig hur skevt ritad skissen över området är.

Det är ett uttalat område för sällanköpsvaror och skrymmande varor. Alltså sånt som i hög grad är beroende av att transporteras bort med bil. Samtidigt kommer ett av de framtida stora och viktiga cykelstråken att gå alldeles förbi infarten till området. Då kan inte cykel negligeras så hårt som den gör här. Det är inte heller särdeles svårt att se hur Max i framtiden kan dra precis lika många cyklande ungdomar som McDonald’s redan idag gör bara några hundra meter bort vid Lassabackarondellen. Utan fokus på cykelvägen riskerar det alltså bli pannkaka av bygget.

Det stora trafiknavet vid entrén till området. Här samsas cykel och gångtrafik med buss, bil och lastbil/transport till butikerna.
Det stora trafiknavet vid entrén till området. Här samsas cykel och gångtrafik med buss, bil och lastbil/transport till butikerna.

Det ser ut att vara en kombinerad gång-/cykelväg. Det är ju illa nog i ett pendlingsstråk men den ser dessutom extremt smal ut. Dessutom lutar det ner mot korsningen med bilvägen både från handelsområdet och från söder (till höger i bild på skissen). Det kommer leda till högre hastigheter än önskat. På sommartid är det ingen risk för att grus eller snö och is stör förbifarten men risken för kollisioner känns ändå överhängande. Dessutom finns ingen cykelpassage inritad i skissen, så exakt hur det är meningen att cyklisterna ska tas sig förbi är svårt att säga. Tittar vi på plankartan så är där en cykelpassage illustrerad även om den är otydlig i volymskissen.

Med etableringen av Max på skissen kom det dessutom till en murkonstruktion och mer körbana inne på området. Några träd försvann från skissen dessutom. Just att det är en skiss är väl det enda som känns positivt med det här. Det var dessutom ungefär lika illa redan tidigare som sagt.

Det kommer att ta lång tid, mycket lång tid att justera bort den här bilnormen. Trafikstrategin ska gälla till 2030, jag tror tyvärr att tjatet kommer att behövas längre än så.

Biltema, max och siktlinjerna för skissbilderna är markerade på plankartan.
Biltema, max och siktlinjerna för skissbilderna är markerade på plankartan.
Endast Biltema går att identifiera i skissen.
Endast Biltema går att identifiera i skissen.
Volymritningar, mer eller mindre korrekta. Biltemas karakteristiska byggnad är nog helt enligt ritning.
Volymritningar, mer eller mindre korrekta. Biltemas karakteristiska byggnad är nog helt enligt ritning.