Ny cykelväg som kompletterar nätet

Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.

Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.

Bonuspost om Monarkrondellen

När jag tog bilderna för att illustrera Monarkrondellen passade jag på att ta två till som visar på den något skymda sikten som leder cyklisterna från norr utmed Västkustvägens västra sida in mot överfarten över Monarkvägen.

Västkustvägen, Södergående på västra sidan Västkustvägen, Södergående på västra sidan

Monarkrondellen

I facebookgruppen Varberg uppstod en hätsk debatt (som alltid typ) ang. cyklister och väjningsplikt runt Lassabackarondellen i förra veckan. Vi kämpade på ganska bra med att slå ned myterna om ständig väjningsplikt och det kändes ändå ganska okej totalt sett. I den här debatten så kände jag dock att just cirkulationsplatser kan vara ett kärt ämne att återkomma till i flera inlägg här på bloggen. Först ut blir Monarkrondellen, av två skäl.

  1. Den är enkel och tydlig.
  2. Jag passerar den på väg till jobbet.

I dikussionen kom ganska tidigt upp att cyklister minsann alltid ska väja, punkt och slut och stopp. Detta är givetvis helt fel. Cyklister har att följa trafikregler och det innebär att ibland har vi förtur i trafiken. Det som dock främst brukar störa är att en del cyklister faktiskt inte vet att följa reglerna och då önskar en del att cyklisterna ska stanna och inser samtidigt att en bil är mycket hårdare än en människokropp. Den djuriska logiken borde gälla. Så är det alltså inte och jag hänvisar hellre till cyklistbloggens genomgång av väjningsplikten, punkt nio hanterar det som vi har i fokus här idag (“Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt”).

Monarkrondellen

Cirkulationsplatsen är klassiskt byggd, två vägar korsas och istället för ljusreglering så är det cirkulation runt rondellen som gäller för bilarna. Västkustvägen löper norr till söder och från väster ansluter Monarkvägen och från öster ansluter Granvägen. Dessutom finns det gång-/cykelväg på båda sidorna om Västkustvägen liksom på södra sidan av Monarkvägen respektive Granvägen. Överfarterna för cyklister är helt orglerat utöver vägmärken och målning i gatan.

Tumregeln är att bilarna har väjningsplikt in i cirkulationen där skylten står. På väg ut ur cirkulationen ska de väja mot all trafik. Zebralagen skyddar gångtrafiken som har förtur eftersom reglerad hastighet är låg på bilvägen. Passagen över bilen vägen finns på tre platser, Västkustvägen norr om cirkulationsplatsen korsas inte av gång-/cykelväg medan övriga tre tarmar gör detta. I samtliga fall är vägmärket för väjningsplikt inklusive de målade hajtänderna före passagen för gång och cykel. Detta ger alltså att biltrafiken ska väja mot både gångtrafik och cykeltrafik på väg in i cirkulationen. I samtliga tre fall. Bilderna nedan har med vägmärket i samtliga fall så att det ska bli tydligt hur det förefaller.

Från Norr, inga passager över bilvägen.

Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 1 Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 2

Från Söder, passage över bilvägen vy från väst och öst. Väjningsplikten tydligt skyltad före överfarten för gångtrafik och cykelister.

Monarkrondelen Västkustvägen S E-W Monarkrondellen Västkustvägen S Monarkrondelen Västkustvägen S W-E

Från Väst, passage över bilvägen Norr till söder. Även här med väjningsplikten tydligt markerad före övergångsstället.

Monarkrondellen Monarkvägen S-N Monarkrondellen Monarkvägen W-E Monarkrondellen Monarkvägen N-S

Från Öst, även här med passage över bilvägen korrekt uppmärkt. Dock är vyn mot gång-/cykelvägen mot norr mycket dålig för de som ska ut i cirkulationsplatsen. Parkeringsplatsen lurar lätt ögat att inte se cyklister på väg att passera.

Monarkrondellen Granvägen N-S Monarkrondellen Granvägen E-W Monarkrondellen Granvägen S-N

Jag hoppas kunna gå igenom några cirkulationsplatserna framöver, jag kommer att ge mig på Lassabacka ganska omgående dock. De andra får nog vara lite via behov och intresse främst. Dessutom finns det anledning att återkomma till den här posten framöver eftersom NCC i dagarna har fräst bort beläggningen på Västkustvägen mellan Lassabackarondellen och Brunnsbergsrondellen och alltså lägger ny asfalt och därmed målar nytt i hela Brunnsbergsrondellen. Så kan det vara med timing.

Vän av ordning noterar även att kartbilden ovan saknar en liten bit gång-/cykelväg utmed Granvägen, jag har skickat in den ändringen till OpenStreetMap med förhoppning om att de ska justera denna anomali.

Östra långgatan/Göteborgsvägen

Inte blivit så mycket cyklat senaste veckan och när det var dags föll regnet tungt så filmandet blev inte så bra. Fick dock till en runda under lunchen i onsdags så det klippet ligger på youtube nu. Alltid något. I övrigt är det mest väntans tid för den cykelintresserade, Hamn och Gatunämndens arbetsutskott behandlade kommunens cykelplan i måndags och den tas upp på nämnden den 15/2. Snart mer nyttig info tillgänglig.

Utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg

Ett av projekten med den här sidan är att försöka dokumentera cykelnätet på film. Dels inför framtiden där det kan bli ett tidsdokument men också för att se förändring i dragningar och standarder. Tanken är ju att Varberg ska bli en cykelstad att räkna med framöver, det finns mycket att bevisa.

Först ut i filmprojektet är Västra vallgatan/Birger Svenssons väg från Bäckgatan till Göteborgsvägen. Förmodligen den sträcka jag kommer att cykla flest gånger framöver bortsett från Göteborgsvägen/Östra långgatan.

Parkering i cykelbana är ett hinder

Jag försöker undvika att gnälla om parkering i cykelbanan, främst för att det lite tar udden av de ruskigt kassa felparkeringarna. Som den på förmiddagen idag på vägen till jobbet.

Jag färdas från polishuset via Göteborgsvägen och kommer fram till Birger Svenssons väg för att ta mig över till Monarksidan.

Tyvärr har någon då ställt en bil i hörnet av huset, som redan utan bil stör sikten ofantligt mycket. Så istället för att nätt och jämnt kunna passera fint genom den korta kröken innan jag kan passera gatan så måste jag helt enkelt stanna helt och hållet på cykelbanan för att vara säker på att jag inte kommer att få överrumplande möte av annan cyklist fårn söder. Dessutom skymmer bilen även trafiken i gatan så helt oavsett hur cykelbanan fungerar så har jag inte en enda chans att kunna komma fram till överfarten på ett vettigt sätt.

150828_fastarpselektriska

Om vi bortser från att parkering i cykelbanan är otillåten så kan den pragmatiske konstatera att två-tre meter längre in mot Göteborgsvägen eller ett par meter bakåt söderut utmed Birger Svenssons väg hade gjort väldigt stor skillnad för trafiken på både trottoar som på cykelbanan.

Jag vill ogärna gnälla om den här typen av hinder, jag är mest ute efter konstruktionsfel i infrastrukturen. Men det här exemplet var alldeles för talande och hade lösningar så det kunde inte lämnas utanför.

UPPDATERING 2/9:

Fick svar från företaget i och med att jag skickade över bilderna på parkeringen. De ska tänka på det i framtiden och la i övrigt skulden på kunden och att det inte gick stt stanna på annan plats. 

Annan plats finns ju besvisligen, typ fem meter bort är dörren till huset. Hade bilen stått där hade den inte varit ett hinder på samma sätt. Ett par meter in på Göteborgsvägen finns öppningen till gården mellan husen, även det en bättre plats. Båda alternativen bör vara bättre för den anställde med. Säkrare parkering och närmare mellan arbetsplats och parkeringsplats.