Trädlyckevägen, första besöket

Läste på kommunens webb att Hamn och gata kommer att rusta upp Trädlyckevägen för att det ska bli mer trafiksäkert för de prioriterade trafikslagen – alltså gångtrafik, cykeltrafik och resande med bussarna. Så jag passade på och cyklade utmed cykelvägen innan arbetena satte igång – så blir det möjligt att göra återbesök och jämföra hur resultatet blev.

Färden börjar vid Hagarondellen i korsningen Trädlyckevägen/Västkustvägen och vi reser österut. Passerar Håstensgatan, Fridhemsgatan och sedan busshållplatsen som alltså kommer att rustas upp och göras mer tillgänglig. Cykelvägen vi så här långt lagt bakom oss är den del som kommer att rustas upp och “förbättras” vad det nu innebär. Vi kommer sedan fram till bostadsrätterna vid Hedvägen och tar vänster under Trädlyckevägen. Passerar Trädlyckans förskola och infarten till Odengatan – nu är det raka spåret fram till cirkulationsplatsen vid Håstens torg och korsningen Trädlyckevägen-Föreningsgatan/Äckregårdsvägen.

Får hoppas på lika skönt väder i höst efter att arbetena är klara. bland annat kommer ny cykelväg till bostadsområdet Atlet att anläggas tills dess enligt planerna.

Cykelsatsningar hösten 2015

De lokala medierna rapporterade idag om satsningar på förbättringar för cyklingen i Varberg. Det handlar om enklare ingrepp för att höja trafiksäkerheten. I ärlighetens namn är det främst hinder för biltrafiken i form av hastighetsdämpningar men det kan ju maskeras som cykelsatsningar också förstås.

Skönt att kunna starta upp skrivandet här med lite positiva nyheter.

Hallands Nyheter beskriver ändringar på följande platser,

Breareds torg

Bommar ska installeras mellan torget och gång/cykelcväg för att undvika att obehörig trafik  tar sig in.

Fiskebåtsvägen i Träslövsläge

Passagen norr om Mastvägen ska höjas för att sänka hastigheten.

Gasellgatan och Buffelgatan i Träslöv

Farthinder för att sänka hastigheten.

Hultavägen i Bua

Ny gång- och cykelbana(!) samt sänkt hastighet för biltrafiken.

Sörsedammsvägen

Breddning av trottoaren för att få plats med gång- och cykelbana(!).

Ölandsgatan på Håsten

Höja passagerna för att hålla nere bilarnas hastigheter, mycket barn i området i och med att Bockstensskolan ligger här.