Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Kattegattleden i Falkenberg (3/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är sista delen. (Se även 1 och 2)

Kattegattleden i norr och söder.

Medan justeringarna i staden ska vara klara till sommaren 2020 så är Kattegattleden på längre sikt, som vanligt – leden kunde varit klar men icke. Leden markeras med rött i nedanstående kartor.

Kattegattleden Ugglarp - Grimsholmen 03-kattegattleden-ugglarp-steninge

Trafikverket står för den större delen av kostnaden i dessa projekt. I söder handlar det om passagen mellan Ugglarp och Grimsholmen där leden gör en väldigt lång tur in från havet och tillbaka för att kunna passera över Suseån. Det ska kompletteras med en bro och ny passage. Beräknas klart 2022-2023. Lagom klart till att resten av leden firar 10 år?

Ännu längre söderut så ska utbyggnaden mellan Steninge och Ugglarp äntligen bli klart 2021-2022. Idag går leden på bilvägen och det är på en del platser mycket farligt att passera.

03-kattegattleden-morup-varberg

I den norra delen är det ledens förmodligen farligaste passager det handlar om, väg 768 från Morup till Varberg där leden går på bilvägen i smala filer utmed kanten. Ny cykelväg ska byggas och beräknas genomföras 2021.

Bättre cykelmöjlighet runt kvarteret Argus i Falkenberg (2/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är andra delen. (Se även 1 och 3)

Arvidstorpsvägen via Holgersgatan till gymnasieskolan.

Dagens vägnät upphör vid cirkulationen vid polishuset samt vid gymnasieskolan på Holgersgatan. Mellan dessa punkter går det hyfsat att ta sig inom kvarteren (bortsett från problem runt byggnationen av kulturhus och skola förstås). Genom att komplettera GC utmed Holgersgatan till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget där Arvidstorpsvägen ansluter så ansluts många målpunkter till en naturligare helhet (även om resten av Holgersgatans sträcka förblir blandtrafik, se föregående inlägg om förbättringarna vid korsningen med Sandgatan/Brogatan).

Dessutom förlängs GC från cirkulationen vid polishuset på Arvidstorpsvägen fram till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget på Holgersgatan. Pendlingsmöjligheten mot centrum blir helt klart uppstärkt av detta.

Arvidstorpsvägen / Holgersgatan

Nödvändiga kompletteringar av cykelvägnätet i Falkenbergs stad (1/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel. Ingen av dem har cykel på de tre bilderna som presenteras i artikeln – för övrigt.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är första delen. (Se även 2 och 3)

Korsningen Holgersgatan/Brogatan/Sandgatan.

För den som färdas på Sandgatan/Brogatan och närmar sig korsningen med Holgersgatan så blir det smärtsamt tydligt att här saknas något och det är separerade GC-lösningar. Det leder till en mängd olyckliga konfliktytor, dels leds cykeltrafiken ut i blandning med bilar. Detta missar dock en del cyklister, mer eller mindre medvetet, och hamnar således på trottoarer och konkurrerar med fotgängare på smala passager. En komplettering väst-östligt kommer lösa upp många knutar. Passagen utmed Holgersgatan kommer alltjämt att vara i blandad trafik med bilarna, alternativt via Nygatan som är en lugnare lösning men inte så pendlarvänlig.

Brogatan/Sandgatan

Premiär på förbifarten vid Halmstad södra infart

Trafikverket och Halmstads kommun bygger om trafikplatsen vid Hallarna/Halmstad S just nu. Biltrafiken har långt kvar innan den kan släppas på i den nya cirkulationsplatsen på Laholmsvägen/Riksväg 15.

Vi som cyklar kan dock sedan tidigare i veckan passera på den justerade cykelvägen under vägporten där E6/E20 södergående ansluter.

Det saknades linjer utöver i själva vägporten när jag passerade men annars verkade det mesta redo, belysningen var igång på morgonen bland annat.

Nya sträckningen är nog lite brantare än den äldre, en person fick leda sin cykel upp bland annat.

dd6f6520-8a10-4036-a09c-a98dd86a1324 f21d3f03-963a-415d-a503-8a924dbd7258  6759ad95-62a0-41ad-bc8d-49e306104206

Cykelvänlig arbetsplats 2019

Under hösten pågår registreringen av de arbetsplatser som är cykelvänliga och vill tävla lite mot varandra. Projektet drivs av Region Halland och Västra Götalandsregionen och i Halland är det Kungsbacka, Varberg och Halmstad som deltar.

Det finns en mängd kriterier som ska uppnås för att tilldelas en, två eller tre stjärnor i projektet – exempelvis om det finns möjlighet att förvara kläder och duscha eller om det finns väderskyddat cykelgarage men även mer avancerade mätningar av hur mycket personalen cyklar till och från arbetsplatsen.

Vinnare utses i ett antal kategorier, dels som helhet och dels per kommun.

Lycka till!

Färdigställande av cykelväg utmed Fiskaregatan i Halmstad

I veckan har arbetet med att komplettera cykelvägen utmed Fiskaregatan startats. När det är klart senare i höst så innebär det alltså att det går alldeles utmärkt att cykla avskiljt från bilarna från slottet till Prins Bertils stig. Den sista delen är väl strikt talat mest en önskan om att hålla ihop och göra klart nätet men ändå välkomna 450 meter.

Unnen Runt återuppstår efter 18års paus

Snappade upp att loppet Unnen Runt återuppstår, det var inte helt trivialt att få fram mer information dock men skam den som ger sig.

Inbjudan kommer från Lingonbygden i samverkan och de kallar det hela för Lingonbygdsloppet. Informationen visar på att den 24 augusti är datumet som ska bokas in. För motionärerna är det fri starttid men för de som vill ha tidtagning så gäller start vid 12:00.

Hylte Kommun har för övrit en trevlig sammanställning om cykelleder som bland annat länkar vidare till broshyr om sevärheter på vägen runt.

Naturvårdsverket stöttar cykelgarage vid Laholms station

Lokalpressen har i dagarna rapporterat att bygget vid Laholms järnvägsstation stöttas med 600000 kronor ur satsningen Klimatklivet för att bygga ett cykelgaraget. För att stationen ska leva upp som lite mer pendlingsvänlig med cykel och buss är nog detta en jättevälkommen satsning. Det finns andra stöldutsatta stationer i länet som kunde vara intresserade av detta, tänker närmast på Falkenberg som ligger lite avsides till och där jag själv blev av med min cykel.

Säkrare cykelparkering i Laholm är ett klart välkommet tillskott.

Insändare om passagen mot Flygstaden

Hallandsposten publicerade en insändare nyligen om utbyggnaden av cykelväg från Bäckagård mot Flygstaden. Får instämma med att det ser väldigt bra ut så här mot sluttampen. Borde bli logiskt och enkelt med en bro över Kustvägen vid cirkulationsplatsen framöver också, helt i linje med cykelplanen.

Insändaren påpekar dock det (förmodligen) öppna såret med att angöringen på andra sidan Kustvägen inte fungerar. Cyklister (liksom gående) lämnas helt vind för våg när vi närmar oss Flygstaden och väl har passerat över Kustvägen.

Det som slog mig är varför man inte gör klart den sista biten av cykelbanan mot Flygstaden, nämligen den del efter att man passerat bron över Kustvägen vidare mellan Hedins bil. För här finns varken skyltning för hur man tar sig till Flygstaden eller framförallt en cykel/gångöverfart.