Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Vi tar lite här. Vi ger tillbaka lite där…eller?

Promenerade Kungsgatan upp från södra kyrkogården till torget i helgen och noterade att Big Boys fått tillstånd för sin uteservering (som vanligt, ny konstruktion dock). Det i sig är väl inget i ögonfallande men placeringen tar ju ett antal cykelparkeringar rejält i anspråk.

Vore det inte lämpligt att fokus på cykling även inkluderas i styrningen av mark på detta sättet? Big Boys avtal torde behöva en utökning om att de cykelparkeringar som försvunnit ska kompenseras för. I längden borde de dessutom kunna dra nytta av bra placerade cykelparkeringar. Bra för alla? 

En bit kvar.

Bergsgatan – ett exempel på bra start men dålig uppföljning

I Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2015 så konstateras bland annat att Varberg är långt under genomsnittet för riket på skyltning av cykelvägar (20% mot 40% för riket). Dessutom läggs en försvinnande liten andel av kommunens budget på information och upplysning runt cykling. Min förhoppning är att detta kommer att förändras i och med de extra anslagen till hamn och gatunämndens projekt “mobility management”. Under två år läggs totalt en miljon extra på detta. Tobias Carlsson (L) har som sagt hävdat att “Varberg ska bli en cykelstad att räkna med igen” och då bör kommunvelometern spela in kan en tycka.

För att illustrera hur det kan te sig med avsaknad av skyltning och upplysning så tycker jag att vi kan vända oss till Bergsgatan. En i många avseenden ganska oansenlig vägstump mellan Göteborgsvägen och Västkustvägen (dock ej ansluten till Västkustvägen). Gatan är bred och fin sedan urminnes tider – den är med redan i stadsplanen från 1934. Under årens lopp har dock ett antal välbehövliga ändringar gjorts. Exempelvis har cykelvägen lagts till på gatan genom att bilarna inte längre kan mötas fler än två i bredd – förmodligen inget som stör de som bor i området eller för den delen färdas där. I och med att bilvägen gjorts smalare så har alltså cykelvägen lagts på gatunivå och gångtrafiken hänvisas till trottoaren och är nivåskiljd. Mellan bilar och cyklar finns dessutom låg plantering vilket känns skönt.

IMG_5154  IMG_5152

Bergsgatan är allt igenom skön att cykla på. Det känns säkert och enkelt att göra rätt. Problemet som finns med skyltning är dessutom enkelt att åtgärda då det mest handlar om förvirring. I södergående riktning saknas skyltning på första delen från Brunnsbergsvägen, å andra sidan är där en fin vägmarkering målad – den går inte att ta miste på så länge det inte är snö på backen. För den person som cyklar i norrgående riktning så finns det tydliga skyltar i samtliga korsningar. I det här avseendet är det dock korsningen med Göteborgsvägen som är probelmet. Det finns ingen instruktion för hur korsningen ska gå till. Förmodligen är det tänkt att cyklister (och fotgängare) utmed Göteborgsvägen/Östra långgatan ska korsa Göteborgsvägen i höjd med lekplatsen. Det är dock endast ett fartdämpande hinder för biltrafiken här – inte väjning mot övrig trafik. Skulle en få för sig att cykla förbi den smala avtagsvägen mot sagda övergång så hamnar en i vändslinga tillbaka eftersom det helt plötsligt är ett ganska rejält släpp ned från trottoarkanten mot den knepiga korsningen mellan Gamla kyrkbacken, Östra långgatan/Göteborgsvägen, Oskarsdalsgatan och Bergsgatan. Den totala trafiksituationen är långt ifrån optimal.

IMG_5147 IMG_5146

Den som lagt in cykelvägen i OpenStreetMap verkar vara på min sida i det här, cykelvägen är dragen fram till korsningen. Inte utan att en undrar hur det är menat att det ska vara.

Att infria en vision kräver stor insats

I höstas antog Varbergs kommun Trafikstrategi 2030 och nu under våren kommer cykelstrategin som bygger på densamma att gå på remiss för att kunna antas till sommaren. Det som är så fint med trafikstrategin är att det klart och tydligt står att cykeln är prioriterad före bil och att bilen inte ska vara trafiknormen. Föga överraskande så kommer detta arbete att kräva mycket grundläggande tillvänjning. Cykelstrategin är i vissa delar snarast att betrakta som ett skämt eller ett hån än något som faktiskt bygger på Trafikstrategins föresats. Lägg där till att den kommunala budgeten innehåller en tydlig satsning på cykling både 2016 och 2017. Dessutom svarar Tobias Carlsson (L) – ordförande i Hamn och Gatunämnden – i en artikel i Varbergsposten den 20 januari 2016 “Det jag ser fram emot under året […] är att vi åter ska bli en cykelstad att räkna med.”

Det är lång (bil-)väg att vandra innan Tobias får rätt, det vet han dessutom om mycket väl. Cykelstrategin saknar exempelvis helt grundläggande saker som anvisning om hur byggen får och inte får ta cykelvägar i anspråk. Att stänga av ett prioriterat cykelstråk med hänvisning till andra sidan bilvägen är inte att prioritera cykel. Ombyggnationen vid Stadshus A, alltså huset vid Pingstkyrkan har kommunen i dagarna valt att stänga av cykelvägen helt och hänvisar till gångbanan på andra sidan vägen. Biltrafiken påverkas inget eller möjligen minimalt. Detta är inte att sätta cykeln i första rummet, det är dessutom ett tydligt bekräftande av trafikenormen med bilen först.

IMG_5187 IMG_5188

Östra långgatan/Göteborgsvägen

Inte blivit så mycket cyklat senaste veckan och när det var dags föll regnet tungt så filmandet blev inte så bra. Fick dock till en runda under lunchen i onsdags så det klippet ligger på youtube nu. Alltid något. I övrigt är det mest väntans tid för den cykelintresserade, Hamn och Gatunämndens arbetsutskott behandlade kommunens cykelplan i måndags och den tas upp på nämnden den 15/2. Snart mer nyttig info tillgänglig.

Utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg

Ett av projekten med den här sidan är att försöka dokumentera cykelnätet på film. Dels inför framtiden där det kan bli ett tidsdokument men också för att se förändring i dragningar och standarder. Tanken är ju att Varberg ska bli en cykelstad att räkna med framöver, det finns mycket att bevisa.

Först ut i filmprojektet är Västra vallgatan/Birger Svenssons väg från Bäckgatan till Göteborgsvägen. Förmodligen den sträcka jag kommer att cykla flest gånger framöver bortsett från Göteborgsvägen/Östra långgatan.

En stolpe kan mycket väl placeras fel

Inför ombyggnaden av Östra vallgatan skrev jag en kortare text och tog några bilder. Det är intressant att jämför några av bilderna med hur det blev efteråt.

Först. Det mesta är riktigt bra, det är enkelt att gå och cykla på sträckan. För all del går det finfint att köra bil också.

Problemet är nog att området som byggdes om den här gången inte innefattade allt som påverkar flödet. I änden av Östra vallgatan där den möter änden på Torggatan står det en avdelande stolpe som (tror jag) markerar separation mellan gångtrafiken och cykeltrafiken i överfarten över Östra vallgatan mot kyrkogåden till. Den här stolpen står numera mer eller mindre mitt i korsingen för cykelvägen. Jag tror inte det hade skadat att ta bort den stolpen. Snarare så är det risk att den skadar som den står idag då jag misstänker att många kommer att passa på att smita på fel sida om stolpen och ta yta från gångtrafiken. Å andra sidan är flödet genom den här korsningen för de som cyklar rätt konstigt helt oavsett. Det blev inte riktigt så bra som en kunde hoppats även om det är mycket bättre än vad det var förut.

Som flödet borde vara och som flödet troligen kommer att bli förbi stolpen.

Avslutningvis en bonusbild. Kunde inte låta bli att dokumentera den här parkeringen…

BRed och fin cykelbana, den kan vi låna av...

Här saknas ett cykelställ

Sedan tidiga hösten 2015 kan du här och var hitta gula temporära cykelparkeringar. De placeras ut av hamn och gatuförvaltningen på platser där de tänker att det vore bra med cykelställ. Dels för att prova om de används och dels för att skapa frågor och tankar hos de som rör sig i området. Totalt sett ett bra iniativ i min mening. Jag har dock hittat ett ställe som hade cykelparkering men som numera inte har det. Kanske är det dags att sätta upp ett provställ där så att de som vistas i området kan känna av om det behövs eller ej.

Platsen jag tänker på är Östra långgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan. Alltså utanför Stadshus B eller som det kallas också, Flicksolan. Nedan syns hur det kan se ut en relativt fin höstdag 2015.

Hamn och gatuförvaltningens kontor.
Hamn och gatuförvaltningens kontor.

(Det är alltså i det här huset som Hamn och gatuförvaltningen har sina kontorsplatser. Inte ett cykelställ så långt ögat når och vissa av cyklarna ligger dessutom i en enda röra. På andra sidan gatan finns Stadsbyggnadskontoret med cykelparkering för övrigt. Så kan det gå)

Lägg till blå markering i vägbanan i korsningen Västra vallgatan Magasinsgatan

Efter att ha cykla en del på den nya breda cykelvägen utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg så känner jag mig glad och lyckligt. Brett och fint för alla tre trafikslagen. En och annan vilsen cyklist på trottoaren har skådats dock men de hittar nog rätt snart. Bilparkeringen får plats, bilar får mer än väl plats och för cykel har vi fått brett och fint.

Samtidigt oroas jag en del över korsningen vid järnvägsstationen där Magasinsgatan ansluter till Västra vallgatan. De som färdas söderut på Västra vallgatan syns mer eller mindre inte alls runt hörnet vid Heimroths biluthyrning. Dessutom kommer de från utförslut. Oavsett om det är bilar eller cyklar alltså. Vidare kommer cykel och biltrafik från Magasinsgatan också i förmodad hög hastighet till korsningen. Den förlängda cykelvägen på Magasinsgatan går dessutom till höger i vägen och risken att två cyklister slår ihop är ganska stor. Adderar vi bilarna till mixen blir det ytterligare farligt.

Korsningen är sedan några år tillbaka utan skyltar vilket ger att högerregeln gäller. Det är mycket sällan detta efterföljs, kanske främst av trafiken på Västra vallgatan. Bilar på Magasinsgatan kan som sagt inte se bilar eller cyklar runt husknuten – dessutom tvingas de ut på cykelvägen för att få bättre sikt mot norr.

Jag tror att den här korsningen, åtminstone inledningsvis, skulle må bra av att ha blå markering i vägbanan för att visa på att det går en cykelväg i korsningen. Det är relativt nytt för den som är van och konfliktmöjligheterna är stora. jag har illustrerat hur det skulle kunna se ut nedan.

vvall_magasinsgatan_mask

Komplettering av cykelnätet

Vi har några ställen i staden som är märkliga för cyklister, den ena är Engelbrektsgatans angöring till Västra vallgatan och den andra jag tänker på är Magasinsgatans angöring till samma gata. Av någon anledning så bestämde någon att cykelvägarna inte skulle dras hela vägen fram till Västra vallgatan här.

Nu kommer detta äntligen att lösas.

Birger Svenssons väg/Västra vallgatan fick tidigare i höstas färdigställt fin och bred cykelväg, i och med detta blev det ännu mer uppenbart att det saknades angöring från de öst/västliga gatorna. Något kommunen kommer att åtgärda enligt sin egen post idag.

Engelbrektsgatan angörs till Västra vallgatan med en vanlig korsning och nuvarande lösning med en halv cirkulationsplats tas bort. Samtliga vägar får väjningsplikt.

För Magasinsgatan blir det inga speciella lösningar, högerregeln kommer att gälla och det dras en cykelväg på norrsidan ned till Västra vallgatan från Norra vägen. Bra!
I samma nyhetspost får vi också reda på att det blir en ny cykelpump vid busshållplatsen vid Lorensberg och att pendlingsstråket mellan centrum och SJukhuset har blivit klart – dubbelriktad gång/cykel men med uppmålade fält som stöd.