Kommunen satsar på vintercyklister

Om det finns möjligheter att få fler att våga cykla på vintern så får vi ta de tror jag. Det är lite kämpigt att övertala sig själv att trotsa de isiga vägarna när det är som värst, helt klart. Därför är det skoj att se att kommunen sponsrar ett okänt(?) antal personer med vettiga däck och services om de cyklar i vinter. Ett anmälningsformulär och övriga instruktioner finns på varberg.se.

Bland annat få vintercyklisterna däck och däckbyte, reflexväst och belysning. Bra grund, så blir vi fler som cyklar och inspirerar varandra att trots isen.

Bergsgatan – ett exempel på bra start men dålig uppföljning

I Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2015 så konstateras bland annat att Varberg är långt under genomsnittet för riket på skyltning av cykelvägar (20% mot 40% för riket). Dessutom läggs en försvinnande liten andel av kommunens budget på information och upplysning runt cykling. Min förhoppning är att detta kommer att förändras i och med de extra anslagen till hamn och gatunämndens projekt “mobility management”. Under två år läggs totalt en miljon extra på detta. Tobias Carlsson (L) har som sagt hävdat att “Varberg ska bli en cykelstad att räkna med igen” och då bör kommunvelometern spela in kan en tycka.

För att illustrera hur det kan te sig med avsaknad av skyltning och upplysning så tycker jag att vi kan vända oss till Bergsgatan. En i många avseenden ganska oansenlig vägstump mellan Göteborgsvägen och Västkustvägen (dock ej ansluten till Västkustvägen). Gatan är bred och fin sedan urminnes tider – den är med redan i stadsplanen från 1934. Under årens lopp har dock ett antal välbehövliga ändringar gjorts. Exempelvis har cykelvägen lagts till på gatan genom att bilarna inte längre kan mötas fler än två i bredd – förmodligen inget som stör de som bor i området eller för den delen färdas där. I och med att bilvägen gjorts smalare så har alltså cykelvägen lagts på gatunivå och gångtrafiken hänvisas till trottoaren och är nivåskiljd. Mellan bilar och cyklar finns dessutom låg plantering vilket känns skönt.

IMG_5154  IMG_5152

Bergsgatan är allt igenom skön att cykla på. Det känns säkert och enkelt att göra rätt. Problemet som finns med skyltning är dessutom enkelt att åtgärda då det mest handlar om förvirring. I södergående riktning saknas skyltning på första delen från Brunnsbergsvägen, å andra sidan är där en fin vägmarkering målad – den går inte att ta miste på så länge det inte är snö på backen. För den person som cyklar i norrgående riktning så finns det tydliga skyltar i samtliga korsningar. I det här avseendet är det dock korsningen med Göteborgsvägen som är probelmet. Det finns ingen instruktion för hur korsningen ska gå till. Förmodligen är det tänkt att cyklister (och fotgängare) utmed Göteborgsvägen/Östra långgatan ska korsa Göteborgsvägen i höjd med lekplatsen. Det är dock endast ett fartdämpande hinder för biltrafiken här – inte väjning mot övrig trafik. Skulle en få för sig att cykla förbi den smala avtagsvägen mot sagda övergång så hamnar en i vändslinga tillbaka eftersom det helt plötsligt är ett ganska rejält släpp ned från trottoarkanten mot den knepiga korsningen mellan Gamla kyrkbacken, Östra långgatan/Göteborgsvägen, Oskarsdalsgatan och Bergsgatan. Den totala trafiksituationen är långt ifrån optimal.

IMG_5147 IMG_5146

Den som lagt in cykelvägen i OpenStreetMap verkar vara på min sida i det här, cykelvägen är dragen fram till korsningen. Inte utan att en undrar hur det är menat att det ska vara.

Östra långgatan/Göteborgsvägen

Inte blivit så mycket cyklat senaste veckan och när det var dags föll regnet tungt så filmandet blev inte så bra. Fick dock till en runda under lunchen i onsdags så det klippet ligger på youtube nu. Alltid något. I övrigt är det mest väntans tid för den cykelintresserade, Hamn och Gatunämndens arbetsutskott behandlade kommunens cykelplan i måndags och den tas upp på nämnden den 15/2. Snart mer nyttig info tillgänglig.

Utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg

Ett av projekten med den här sidan är att försöka dokumentera cykelnätet på film. Dels inför framtiden där det kan bli ett tidsdokument men också för att se förändring i dragningar och standarder. Tanken är ju att Varberg ska bli en cykelstad att räkna med framöver, det finns mycket att bevisa.

Först ut i filmprojektet är Västra vallgatan/Birger Svenssons väg från Bäckgatan till Göteborgsvägen. Förmodligen den sträcka jag kommer att cykla flest gånger framöver bortsett från Göteborgsvägen/Östra långgatan.