Unnen Runt återuppstår efter 18års paus

Snappade upp att loppet Unnen Runt återuppstår, det var inte helt trivialt att få fram mer information dock men skam den som ger sig.

Inbjudan kommer från Lingonbygden i samverkan och de kallar det hela för Lingonbygdsloppet. Informationen visar på att den 24 augusti är datumet som ska bokas in. För motionärerna är det fri starttid men för de som vill ha tidtagning så gäller start vid 12:00.

Hylte Kommun har för övrit en trevlig sammanställning om cykelleder som bland annat länkar vidare till broshyr om sevärheter på vägen runt.