Ny cykelväg som kompletterar nätet

Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.

Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.

Trädlyckevägen, första besöket

Läste på kommunens webb att Hamn och gata kommer att rusta upp Trädlyckevägen för att det ska bli mer trafiksäkert för de prioriterade trafikslagen – alltså gångtrafik, cykeltrafik och resande med bussarna. Så jag passade på och cyklade utmed cykelvägen innan arbetena satte igång – så blir det möjligt att göra återbesök och jämföra hur resultatet blev.

Färden börjar vid Hagarondellen i korsningen Trädlyckevägen/Västkustvägen och vi reser österut. Passerar Håstensgatan, Fridhemsgatan och sedan busshållplatsen som alltså kommer att rustas upp och göras mer tillgänglig. Cykelvägen vi så här långt lagt bakom oss är den del som kommer att rustas upp och “förbättras” vad det nu innebär. Vi kommer sedan fram till bostadsrätterna vid Hedvägen och tar vänster under Trädlyckevägen. Passerar Trädlyckans förskola och infarten till Odengatan – nu är det raka spåret fram till cirkulationsplatsen vid Håstens torg och korsningen Trädlyckevägen-Föreningsgatan/Äckregårdsvägen.

Får hoppas på lika skönt väder i höst efter att arbetena är klara. bland annat kommer ny cykelväg till bostadsområdet Atlet att anläggas tills dess enligt planerna.