Trädlyckevägen, första besöket

Trädlyckevägen, första besöket

Läste på kommunens webb att Hamn och gata kommer att rusta upp Trädlyckevägen för att det ska bli mer trafiksäkert för de prioriterade trafikslagen – alltså gångtrafik, cykeltrafik och resande med bussarna. Så jag passade på och cyklade utmed cykelvägen innan arbetena satte igång – så blir det möjligt att göra återbesök och jämföra hur resultatet blev.

Färden börjar vid Hagarondellen i korsningen Trädlyckevägen/Västkustvägen och vi reser österut. Passerar Håstensgatan, Fridhemsgatan och sedan busshållplatsen som alltså kommer att rustas upp och göras mer tillgänglig. Cykelvägen vi så här långt lagt bakom oss är den del som kommer att rustas upp och “förbättras” vad det nu innebär. Vi kommer sedan fram till bostadsrätterna vid Hedvägen och tar vänster under Trädlyckevägen. Passerar Trädlyckans förskola och infarten till Odengatan – nu är det raka spåret fram till cirkulationsplatsen vid Håstens torg och korsningen Trädlyckevägen-Föreningsgatan/Äckregårdsvägen.

Får hoppas på lika skönt väder i höst efter att arbetena är klara. bland annat kommer ny cykelväg till bostadsområdet Atlet att anläggas tills dess enligt planerna.