Premiär på förbifarten vid Halmstad södra infart

Trafikverket och Halmstads kommun bygger om trafikplatsen vid Hallarna/Halmstad S just nu. Biltrafiken har långt kvar innan den kan släppas på i den nya cirkulationsplatsen på Laholmsvägen/Riksväg 15.

Vi som cyklar kan dock sedan tidigare i veckan passera på den justerade cykelvägen under vägporten där E6/E20 södergående ansluter.

Det saknades linjer utöver i själva vägporten när jag passerade men annars verkade det mesta redo, belysningen var igång på morgonen bland annat.

Nya sträckningen är nog lite brantare än den äldre, en person fick leda sin cykel upp bland annat.

dd6f6520-8a10-4036-a09c-a98dd86a1324 f21d3f03-963a-415d-a503-8a924dbd7258  6759ad95-62a0-41ad-bc8d-49e306104206

Unnen Runt återuppstår efter 18års paus

Snappade upp att loppet Unnen Runt återuppstår, det var inte helt trivialt att få fram mer information dock men skam den som ger sig.

Inbjudan kommer från Lingonbygden i samverkan och de kallar det hela för Lingonbygdsloppet. Informationen visar på att den 24 augusti är datumet som ska bokas in. För motionärerna är det fri starttid men för de som vill ha tidtagning så gäller start vid 12:00.

Hylte Kommun har för övrit en trevlig sammanställning om cykelleder som bland annat länkar vidare till broshyr om sevärheter på vägen runt.

Rusta upp cykelvägen till Trönninge skola/Tresteget

Hallands Nyheter skriver idag om ett föräldraupprop i anslutning till Trönninge skola. Cykelvägen från Göingegården utmed Lindbergsvägen är smal och krokig och på vissa ställen rent farlig. I höst ska barn och vuxna vallfärda till den nyöppnade skolan och oron för olyckor på cykelvägen är, med rätta, stor. Ansvarig förvaltning på kommunen meddelar att planen för ombyggnad ligger långt bort vilket förstås är mycket nedslående. Den enda åtgärden är en skyddande barriär mellan cykelväg och bilväg i en kurva på sträckan.

Vid den visningen av bygget av skolan och idrottsanläggningen i höstas så cyklade jag sträckan från Brunnsberg till skolområdet, häng med i klippet nedan.

Ny cykelväg som kompletterar nätet

Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.

Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.

Kommunen satsar på vintercyklister

Om det finns möjligheter att få fler att våga cykla på vintern så får vi ta de tror jag. Det är lite kämpigt att övertala sig själv att trotsa de isiga vägarna när det är som värst, helt klart. Därför är det skoj att se att kommunen sponsrar ett okänt(?) antal personer med vettiga däck och services om de cyklar i vinter. Ett anmälningsformulär och övriga instruktioner finns på varberg.se.

Bland annat få vintercyklisterna däck och däckbyte, reflexväst och belysning. Bra grund, så blir vi fler som cyklar och inspirerar varandra att trots isen.

Monarkrondellen

I facebookgruppen Varberg uppstod en hätsk debatt (som alltid typ) ang. cyklister och väjningsplikt runt Lassabackarondellen i förra veckan. Vi kämpade på ganska bra med att slå ned myterna om ständig väjningsplikt och det kändes ändå ganska okej totalt sett. I den här debatten så kände jag dock att just cirkulationsplatser kan vara ett kärt ämne att återkomma till i flera inlägg här på bloggen. Först ut blir Monarkrondellen, av två skäl.

  1. Den är enkel och tydlig.
  2. Jag passerar den på väg till jobbet.

I dikussionen kom ganska tidigt upp att cyklister minsann alltid ska väja, punkt och slut och stopp. Detta är givetvis helt fel. Cyklister har att följa trafikregler och det innebär att ibland har vi förtur i trafiken. Det som dock främst brukar störa är att en del cyklister faktiskt inte vet att följa reglerna och då önskar en del att cyklisterna ska stanna och inser samtidigt att en bil är mycket hårdare än en människokropp. Den djuriska logiken borde gälla. Så är det alltså inte och jag hänvisar hellre till cyklistbloggens genomgång av väjningsplikten, punkt nio hanterar det som vi har i fokus här idag (“Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt”).

Monarkrondellen

Cirkulationsplatsen är klassiskt byggd, två vägar korsas och istället för ljusreglering så är det cirkulation runt rondellen som gäller för bilarna. Västkustvägen löper norr till söder och från väster ansluter Monarkvägen och från öster ansluter Granvägen. Dessutom finns det gång-/cykelväg på båda sidorna om Västkustvägen liksom på södra sidan av Monarkvägen respektive Granvägen. Överfarterna för cyklister är helt orglerat utöver vägmärken och målning i gatan.

Tumregeln är att bilarna har väjningsplikt in i cirkulationen där skylten står. På väg ut ur cirkulationen ska de väja mot all trafik. Zebralagen skyddar gångtrafiken som har förtur eftersom reglerad hastighet är låg på bilvägen. Passagen över bilen vägen finns på tre platser, Västkustvägen norr om cirkulationsplatsen korsas inte av gång-/cykelväg medan övriga tre tarmar gör detta. I samtliga fall är vägmärket för väjningsplikt inklusive de målade hajtänderna före passagen för gång och cykel. Detta ger alltså att biltrafiken ska väja mot både gångtrafik och cykeltrafik på väg in i cirkulationen. I samtliga tre fall. Bilderna nedan har med vägmärket i samtliga fall så att det ska bli tydligt hur det förefaller.

Från Norr, inga passager över bilvägen.

Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 1 Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 2

Från Söder, passage över bilvägen vy från väst och öst. Väjningsplikten tydligt skyltad före överfarten för gångtrafik och cykelister.

Monarkrondelen Västkustvägen S E-W Monarkrondellen Västkustvägen S Monarkrondelen Västkustvägen S W-E

Från Väst, passage över bilvägen Norr till söder. Även här med väjningsplikten tydligt markerad före övergångsstället.

Monarkrondellen Monarkvägen S-N Monarkrondellen Monarkvägen W-E Monarkrondellen Monarkvägen N-S

Från Öst, även här med passage över bilvägen korrekt uppmärkt. Dock är vyn mot gång-/cykelvägen mot norr mycket dålig för de som ska ut i cirkulationsplatsen. Parkeringsplatsen lurar lätt ögat att inte se cyklister på väg att passera.

Monarkrondellen Granvägen N-S Monarkrondellen Granvägen E-W Monarkrondellen Granvägen S-N

Jag hoppas kunna gå igenom några cirkulationsplatserna framöver, jag kommer att ge mig på Lassabacka ganska omgående dock. De andra får nog vara lite via behov och intresse främst. Dessutom finns det anledning att återkomma till den här posten framöver eftersom NCC i dagarna har fräst bort beläggningen på Västkustvägen mellan Lassabackarondellen och Brunnsbergsrondellen och alltså lägger ny asfalt och därmed målar nytt i hela Brunnsbergsrondellen. Så kan det vara med timing.

Vän av ordning noterar även att kartbilden ovan saknar en liten bit gång-/cykelväg utmed Granvägen, jag har skickat in den ändringen till OpenStreetMap med förhoppning om att de ska justera denna anomali.

Trädlyckevägen, första besöket

Läste på kommunens webb att Hamn och gata kommer att rusta upp Trädlyckevägen för att det ska bli mer trafiksäkert för de prioriterade trafikslagen – alltså gångtrafik, cykeltrafik och resande med bussarna. Så jag passade på och cyklade utmed cykelvägen innan arbetena satte igång – så blir det möjligt att göra återbesök och jämföra hur resultatet blev.

Färden börjar vid Hagarondellen i korsningen Trädlyckevägen/Västkustvägen och vi reser österut. Passerar Håstensgatan, Fridhemsgatan och sedan busshållplatsen som alltså kommer att rustas upp och göras mer tillgänglig. Cykelvägen vi så här långt lagt bakom oss är den del som kommer att rustas upp och “förbättras” vad det nu innebär. Vi kommer sedan fram till bostadsrätterna vid Hedvägen och tar vänster under Trädlyckevägen. Passerar Trädlyckans förskola och infarten till Odengatan – nu är det raka spåret fram till cirkulationsplatsen vid Håstens torg och korsningen Trädlyckevägen-Föreningsgatan/Äckregårdsvägen.

Får hoppas på lika skönt väder i höst efter att arbetena är klara. bland annat kommer ny cykelväg till bostadsområdet Atlet att anläggas tills dess enligt planerna.

Bergsgatan – ett exempel på bra start men dålig uppföljning

I Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2015 så konstateras bland annat att Varberg är långt under genomsnittet för riket på skyltning av cykelvägar (20% mot 40% för riket). Dessutom läggs en försvinnande liten andel av kommunens budget på information och upplysning runt cykling. Min förhoppning är att detta kommer att förändras i och med de extra anslagen till hamn och gatunämndens projekt “mobility management”. Under två år läggs totalt en miljon extra på detta. Tobias Carlsson (L) har som sagt hävdat att “Varberg ska bli en cykelstad att räkna med igen” och då bör kommunvelometern spela in kan en tycka.

För att illustrera hur det kan te sig med avsaknad av skyltning och upplysning så tycker jag att vi kan vända oss till Bergsgatan. En i många avseenden ganska oansenlig vägstump mellan Göteborgsvägen och Västkustvägen (dock ej ansluten till Västkustvägen). Gatan är bred och fin sedan urminnes tider – den är med redan i stadsplanen från 1934. Under årens lopp har dock ett antal välbehövliga ändringar gjorts. Exempelvis har cykelvägen lagts till på gatan genom att bilarna inte längre kan mötas fler än två i bredd – förmodligen inget som stör de som bor i området eller för den delen färdas där. I och med att bilvägen gjorts smalare så har alltså cykelvägen lagts på gatunivå och gångtrafiken hänvisas till trottoaren och är nivåskiljd. Mellan bilar och cyklar finns dessutom låg plantering vilket känns skönt.

IMG_5154  IMG_5152

Bergsgatan är allt igenom skön att cykla på. Det känns säkert och enkelt att göra rätt. Problemet som finns med skyltning är dessutom enkelt att åtgärda då det mest handlar om förvirring. I södergående riktning saknas skyltning på första delen från Brunnsbergsvägen, å andra sidan är där en fin vägmarkering målad – den går inte att ta miste på så länge det inte är snö på backen. För den person som cyklar i norrgående riktning så finns det tydliga skyltar i samtliga korsningar. I det här avseendet är det dock korsningen med Göteborgsvägen som är probelmet. Det finns ingen instruktion för hur korsningen ska gå till. Förmodligen är det tänkt att cyklister (och fotgängare) utmed Göteborgsvägen/Östra långgatan ska korsa Göteborgsvägen i höjd med lekplatsen. Det är dock endast ett fartdämpande hinder för biltrafiken här – inte väjning mot övrig trafik. Skulle en få för sig att cykla förbi den smala avtagsvägen mot sagda övergång så hamnar en i vändslinga tillbaka eftersom det helt plötsligt är ett ganska rejält släpp ned från trottoarkanten mot den knepiga korsningen mellan Gamla kyrkbacken, Östra långgatan/Göteborgsvägen, Oskarsdalsgatan och Bergsgatan. Den totala trafiksituationen är långt ifrån optimal.

IMG_5147 IMG_5146

Den som lagt in cykelvägen i OpenStreetMap verkar vara på min sida i det här, cykelvägen är dragen fram till korsningen. Inte utan att en undrar hur det är menat att det ska vara.

Östra långgatan/Göteborgsvägen

Inte blivit så mycket cyklat senaste veckan och när det var dags föll regnet tungt så filmandet blev inte så bra. Fick dock till en runda under lunchen i onsdags så det klippet ligger på youtube nu. Alltid något. I övrigt är det mest väntans tid för den cykelintresserade, Hamn och Gatunämndens arbetsutskott behandlade kommunens cykelplan i måndags och den tas upp på nämnden den 15/2. Snart mer nyttig info tillgänglig.