Kattegattleden i Falkenberg (3/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är sista delen. (Se även 1 och 2)

Kattegattleden i norr och söder.

Medan justeringarna i staden ska vara klara till sommaren 2020 så är Kattegattleden på längre sikt, som vanligt – leden kunde varit klar men icke. Leden markeras med rött i nedanstående kartor.

Kattegattleden Ugglarp - Grimsholmen 03-kattegattleden-ugglarp-steninge

Trafikverket står för den större delen av kostnaden i dessa projekt. I söder handlar det om passagen mellan Ugglarp och Grimsholmen där leden gör en väldigt lång tur in från havet och tillbaka för att kunna passera över Suseån. Det ska kompletteras med en bro och ny passage. Beräknas klart 2022-2023. Lagom klart till att resten av leden firar 10 år?

Ännu längre söderut så ska utbyggnaden mellan Steninge och Ugglarp äntligen bli klart 2021-2022. Idag går leden på bilvägen och det är på en del platser mycket farligt att passera.

03-kattegattleden-morup-varberg

I den norra delen är det ledens förmodligen farligaste passager det handlar om, väg 768 från Morup till Varberg där leden går på bilvägen i smala filer utmed kanten. Ny cykelväg ska byggas och beräknas genomföras 2021.