Nödvändiga kompletteringar av cykelvägnätet i Falkenbergs stad (1/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel. Ingen av dem har cykel på de tre bilderna som presenteras i artikeln – för övrigt.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är första delen. (Se även 2 och 3)

Korsningen Holgersgatan/Brogatan/Sandgatan.

För den som färdas på Sandgatan/Brogatan och närmar sig korsningen med Holgersgatan så blir det smärtsamt tydligt att här saknas något och det är separerade GC-lösningar. Det leder till en mängd olyckliga konfliktytor, dels leds cykeltrafiken ut i blandning med bilar. Detta missar dock en del cyklister, mer eller mindre medvetet, och hamnar således på trottoarer och konkurrerar med fotgängare på smala passager. En komplettering väst-östligt kommer lösa upp många knutar. Passagen utmed Holgersgatan kommer alltjämt att vara i blandad trafik med bilarna, alternativt via Nygatan som är en lugnare lösning men inte så pendlarvänlig.

Brogatan/Sandgatan