Bättre cykelmöjlighet runt kvarteret Argus i Falkenberg (2/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är andra delen. (Se även 1 och 3)

Arvidstorpsvägen via Holgersgatan till gymnasieskolan.

Dagens vägnät upphör vid cirkulationen vid polishuset samt vid gymnasieskolan på Holgersgatan. Mellan dessa punkter går det hyfsat att ta sig inom kvarteren (bortsett från problem runt byggnationen av kulturhus och skola förstås). Genom att komplettera GC utmed Holgersgatan till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget där Arvidstorpsvägen ansluter så ansluts många målpunkter till en naturligare helhet (även om resten av Holgersgatans sträcka förblir blandtrafik, se föregående inlägg om förbättringarna vid korsningen med Sandgatan/Brogatan).

Dessutom förlängs GC från cirkulationen vid polishuset på Arvidstorpsvägen fram till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget på Holgersgatan. Pendlingsmöjligheten mot centrum blir helt klart uppstärkt av detta.

Arvidstorpsvägen / Holgersgatan

Nödvändiga kompletteringar av cykelvägnätet i Falkenbergs stad (1/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel. Ingen av dem har cykel på de tre bilderna som presenteras i artikeln – för övrigt.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är första delen. (Se även 2 och 3)

Korsningen Holgersgatan/Brogatan/Sandgatan.

För den som färdas på Sandgatan/Brogatan och närmar sig korsningen med Holgersgatan så blir det smärtsamt tydligt att här saknas något och det är separerade GC-lösningar. Det leder till en mängd olyckliga konfliktytor, dels leds cykeltrafiken ut i blandning med bilar. Detta missar dock en del cyklister, mer eller mindre medvetet, och hamnar således på trottoarer och konkurrerar med fotgängare på smala passager. En komplettering väst-östligt kommer lösa upp många knutar. Passagen utmed Holgersgatan kommer alltjämt att vara i blandad trafik med bilarna, alternativt via Nygatan som är en lugnare lösning men inte så pendlarvänlig.

Brogatan/Sandgatan