Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Bättre cykelmöjlighet runt kvarteret Argus i Falkenberg (2/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är andra delen. (Se även 1 och 3)

Arvidstorpsvägen via Holgersgatan till gymnasieskolan.

Dagens vägnät upphör vid cirkulationen vid polishuset samt vid gymnasieskolan på Holgersgatan. Mellan dessa punkter går det hyfsat att ta sig inom kvarteren (bortsett från problem runt byggnationen av kulturhus och skola förstås). Genom att komplettera GC utmed Holgersgatan till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget där Arvidstorpsvägen ansluter så ansluts många målpunkter till en naturligare helhet (även om resten av Holgersgatans sträcka förblir blandtrafik, se föregående inlägg om förbättringarna vid korsningen med Sandgatan/Brogatan).

Dessutom förlängs GC från cirkulationen vid polishuset på Arvidstorpsvägen fram till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget på Holgersgatan. Pendlingsmöjligheten mot centrum blir helt klart uppstärkt av detta.

Arvidstorpsvägen / Holgersgatan

Nödvändiga kompletteringar av cykelvägnätet i Falkenbergs stad (1/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel. Ingen av dem har cykel på de tre bilderna som presenteras i artikeln – för övrigt.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är första delen. (Se även 2 och 3)

Korsningen Holgersgatan/Brogatan/Sandgatan.

För den som färdas på Sandgatan/Brogatan och närmar sig korsningen med Holgersgatan så blir det smärtsamt tydligt att här saknas något och det är separerade GC-lösningar. Det leder till en mängd olyckliga konfliktytor, dels leds cykeltrafiken ut i blandning med bilar. Detta missar dock en del cyklister, mer eller mindre medvetet, och hamnar således på trottoarer och konkurrerar med fotgängare på smala passager. En komplettering väst-östligt kommer lösa upp många knutar. Passagen utmed Holgersgatan kommer alltjämt att vara i blandad trafik med bilarna, alternativt via Nygatan som är en lugnare lösning men inte så pendlarvänlig.

Brogatan/Sandgatan

Premiär på förbifarten vid Halmstad södra infart

Trafikverket och Halmstads kommun bygger om trafikplatsen vid Hallarna/Halmstad S just nu. Biltrafiken har långt kvar innan den kan släppas på i den nya cirkulationsplatsen på Laholmsvägen/Riksväg 15.

Vi som cyklar kan dock sedan tidigare i veckan passera på den justerade cykelvägen under vägporten där E6/E20 södergående ansluter.

Det saknades linjer utöver i själva vägporten när jag passerade men annars verkade det mesta redo, belysningen var igång på morgonen bland annat.

Nya sträckningen är nog lite brantare än den äldre, en person fick leda sin cykel upp bland annat.

dd6f6520-8a10-4036-a09c-a98dd86a1324 f21d3f03-963a-415d-a503-8a924dbd7258  6759ad95-62a0-41ad-bc8d-49e306104206

Färdigställande av cykelväg utmed Fiskaregatan i Halmstad

I veckan har arbetet med att komplettera cykelvägen utmed Fiskaregatan startats. När det är klart senare i höst så innebär det alltså att det går alldeles utmärkt att cykla avskiljt från bilarna från slottet till Prins Bertils stig. Den sista delen är väl strikt talat mest en önskan om att hålla ihop och göra klart nätet men ändå välkomna 450 meter.

Unnen Runt återuppstår efter 18års paus

Snappade upp att loppet Unnen Runt återuppstår, det var inte helt trivialt att få fram mer information dock men skam den som ger sig.

Inbjudan kommer från Lingonbygden i samverkan och de kallar det hela för Lingonbygdsloppet. Informationen visar på att den 24 augusti är datumet som ska bokas in. För motionärerna är det fri starttid men för de som vill ha tidtagning så gäller start vid 12:00.

Hylte Kommun har för övrit en trevlig sammanställning om cykelleder som bland annat länkar vidare till broshyr om sevärheter på vägen runt.

Naturvårdsverket stöttar cykelgarage vid Laholms station

Lokalpressen har i dagarna rapporterat att bygget vid Laholms järnvägsstation stöttas med 600000 kronor ur satsningen Klimatklivet för att bygga ett cykelgaraget. För att stationen ska leva upp som lite mer pendlingsvänlig med cykel och buss är nog detta en jättevälkommen satsning. Det finns andra stöldutsatta stationer i länet som kunde vara intresserade av detta, tänker närmast på Falkenberg som ligger lite avsides till och där jag själv blev av med min cykel.

Säkrare cykelparkering i Laholm är ett klart välkommet tillskott.

Rusta upp cykelvägen till Trönninge skola/Tresteget

Hallands Nyheter skriver idag om ett föräldraupprop i anslutning till Trönninge skola. Cykelvägen från Göingegården utmed Lindbergsvägen är smal och krokig och på vissa ställen rent farlig. I höst ska barn och vuxna vallfärda till den nyöppnade skolan och oron för olyckor på cykelvägen är, med rätta, stor. Ansvarig förvaltning på kommunen meddelar att planen för ombyggnad ligger långt bort vilket förstås är mycket nedslående. Den enda åtgärden är en skyddande barriär mellan cykelväg och bilväg i en kurva på sträckan.

Vid den visningen av bygget av skolan och idrottsanläggningen i höstas så cyklade jag sträckan från Brunnsberg till skolområdet, häng med i klippet nedan.

Ny cykelväg som kompletterar nätet

Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.

Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.

Kommunen satsar på vintercyklister

Om det finns möjligheter att få fler att våga cykla på vintern så får vi ta de tror jag. Det är lite kämpigt att övertala sig själv att trotsa de isiga vägarna när det är som värst, helt klart. Därför är det skoj att se att kommunen sponsrar ett okänt(?) antal personer med vettiga däck och services om de cyklar i vinter. Ett anmälningsformulär och övriga instruktioner finns på varberg.se.

Bland annat få vintercyklisterna däck och däckbyte, reflexväst och belysning. Bra grund, så blir vi fler som cyklar och inspirerar varandra att trots isen.