Bakgrund

Varför?

Att cykla i Halland är i många fall en behaglig och inbjudande upplevelse. Vi har såväl skön natur som ett stadsliv att ta in och det tillåter sig göras med cykel. Men samtidigt så finns det bister i den här infrastrukturdelen som gör sig påmind när det kommer till mer brukscykling för transportbehov. Exempelvis mellan hem och jobb eller för att uträtta ärenden av olika slag.

Samtidigt som vi har cykelvägar som tar oss mellan strategiska platser så saknas det stundtals en helhet i dessa stråk. Det kan vara allt från att blanda trafikslag på ett olämpligt sätt till att cykelsträckan helt enkelt är dåligt utförd eller utfärd med låg standard och aldrig uppgraderad. Jag vill belysa våra goda exempel och visa på bristerna för att putta samtalet framåt. Meningen är att kommunerna ska prioritera cykel som färdmedel och då behöver det synas i samhället omkring oss.

Inspiration och förklaring

Bakom det här står idag jag själv, Martin Bagge. Jag gör det här som en del i att dela med mig av vad jag ser omkring mig men det finns också en stor inspiration i exempelvis den Stockholmsbaserade cyklistbloggen med tillhörande facebooksida och gruppen cyklistbubblan. Kanske har vi utrymme att skapa ett eget nätverk likt deras men jag börjar i min linda och tar mer än gärna emot förslag på saker att publicera (se nedan).

Den här webbplatsen är tänkt att vara politiskt obunden men det kommer säkert att finnas inslag av politik som får slagsida av att jag är engagerad i Miljöpartiet de Gröna i Halmstad såväl som i Halland. Utöver min politiska gärning så är jag anställd som programmerare på företaget GleSYS AB i Falkenberg- där finns ingen cykelstrategi och det jag producerar här har ingen koppling till arbetet per se.

Material och upphovsrätt

Det material som produceras av mig för den här webbplatsen är fritt att ta del av, arbeta vidare på och sprida vidare. I förekommande fall så kan jag ha lånat material från andra källor och då ska det vara tydligt utmärkt under vilka villkor detta används. Råder minsta tvivel så är det smartast att fråga – är det mitt så är det okej att använda. Jag tillämpar CC-BY alternativt CC0 på mitt material.

Kontakt

Jag föredrar att kommunicera via e-post och då nås jag smidigast på martin@bagge.nu. Jag är inte den som använder Twitter mest men svarar åtminstone på tilltal på @br0ther. Bland de sociala plattformarna är jag mest tillgänglig via Facebook där jag bör vara enkel att hitta för de flesta.

No Comments

Post a Comment