Cykelsatsningar hösten 2015

De lokala medierna rapporterade idag om satsningar på förbättringar för cyklingen i Varberg. Det handlar om enklare ingrepp för att höja trafiksäkerheten. I ärlighetens namn är det främst hinder för biltrafiken i form av hastighetsdämpningar men det kan ju maskeras som cykelsatsningar också förstås.

Skönt att kunna starta upp skrivandet här med lite positiva nyheter.

Hallands Nyheter beskriver ändringar på följande platser,

Breareds torg

Bommar ska installeras mellan torget och gång/cykelcväg för att undvika att obehörig trafik  tar sig in.

Fiskebåtsvägen i Träslövsläge

Passagen norr om Mastvägen ska höjas för att sänka hastigheten.

Gasellgatan och Buffelgatan i Träslöv

Farthinder för att sänka hastigheten.

Hultavägen i Bua

Ny gång- och cykelbana(!) samt sänkt hastighet för biltrafiken.

Sörsedammsvägen

Breddning av trottoaren för att få plats med gång- och cykelbana(!).

Ölandsgatan på Håsten

Höja passagerna för att hålla nere bilarnas hastigheter, mycket barn i området i och med att Bockstensskolan ligger här.