Cykelvänlig arbetsplats 2019

Under hösten pågår registreringen av de arbetsplatser som är cykelvänliga och vill tävla lite mot varandra. Projektet drivs av Region Halland och Västra Götalandsregionen och i Halland är det Kungsbacka, Varberg och Halmstad som deltar.

Det finns en mängd kriterier som ska uppnås för att tilldelas en, två eller tre stjärnor i projektet – exempelvis om det finns möjlighet att förvara kläder och duscha eller om det finns väderskyddat cykelgarage men även mer avancerade mätningar av hur mycket personalen cyklar till och från arbetsplatsen.

Vinnare utses i ett antal kategorier, dels som helhet och dels per kommun.

Lycka till!

Insändare till HN: Här är cykelbanan som försvann

I dagens HN skriver Anna Stenström en insändare om den knepiga cykelsituationen som uppstått vid Lugnet efter bygget runt Lunds bil.

Traktorvägen från Lindbergsvägen. Här saknas cykelvägen. Lindbergsvägen från Traktovägen, här kunde en cykla förr...

Sedan gammalt är det redan rörigt i det här området vilket vi kunnat se här på bloggen tidigare, för den som cyklar från staden mot norr via Lassabacka så delar sig cykelvägen i två vid McDonald’s. Båda delarna leder dock till ungefär samma plats utan någon synbar anledning. Dessutom tar cykelvägen slut här och Traktorvägen breder ut sig med alla sina håligheter och lagningar. Till slut når cyklisten fram till Lindbergsvägen och kan här välja två vägar, antingen över på östsidan för fortsatt färd norrut eller stanna kvar på västsidan för att göra samma. Om målet är att ta sig vidare in i östra Lugnet är en rimlig väg att ta över Lindbergsvägen. För de som ska vidare mot Göingegården, Trönninge skola och Trönninge så är det inte särskilt lämpligt eftersom cykelvägen på östsidan tar slut i en vändplats. På västsidan flyter cykelvägen på hela vägen norr över. Smal och krokig på sina ställen men å andra sidan bred och fin vid skolan.

Karta, Lugnet, Traktorvägen/Lindbergsvägen

Det som nu hänt och som gjort Anna förbannad är att vid ombyggnaden vid Lunds bil så har Traktorvägen fått ny utformning när den ansluter till Lindbergsvägen. En av de märkligaste ändringarna är att cykelvägen på västra sidan av Lindbergsvägen slutar i en hänvisning till att ta sig över Lindbergsvägen och sedan passera förbi Lugnetrondellen för att sedan ta av mot Lassabacka den vägen. För de som kommer från östsidan av Lindbergsvägen är det förmodligen en nyans i sammanhanget. För de som kommer från västra sidan blir det lite mer knixigt eftersom det inte finns någon särskild cykelpassage av något slag, endast ett övergångsställe finns uppmärkt. Dessutom leds det smarta spåret helt bort nu. Den stora riskan är förstås att många kommer cykla och gå i den smala passagen förbi växterna för att ta sig in på Traktorvägen, en och annan person kommer säkert cykla på vänster sida här för att ta sig norrut (observerade en av våra lokala topppolitiker som gjorde exakt detta när jag var på platsbesök i helgen…).

Risk för smitväg och vänstertrafik

Det djupt rotade handlaget

Var på besök på Naturrum Getterön nyligen och på vägen dit kunde jag studera bygget av överföringsledningen till Bua. Just nu grävs det i anslutning till återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen.
När cykelvägen från Lassabacka till Getterön ska passera platsen så har stängsel och omledning blivit tvunget. Den kombinerade gång/cykelbanan leds ut på bilvägen precis som vi kan förvänta oss. Dock går den ned från 2-3 meter bred till knappt en meter. Skyltar uppmanar oss att leda cykeln eftersom vägen är ojämn.

Brett och fint. Förvisso kombinerat med gångtrafikant men enkelt att hantera i området.

Plötsligt tog det stopp. Rejält grus utlagt över gräsremsan och sedan ut på bilvägen. Istället för att maka på biltrafiken så lämnas gång- och cykeltrafiken till att använda den smala delen utanför de sträckande linjerna. Dålig sikt och smalt område, dessutom med plintarna från stängslet farligt nära, de som inte följer förslaget om att leda cykeln utsätts dubbelt här.

Jag tror att den här typen av avspärrning är ett resultat av att inte aktivt arbeta med gång- och cykeltrafik först. Hamn och gatuförvaltningen och de som bygger (Vivab med underleverantörer) måste ryckas upp med rötterna här.

Rusta upp cykelvägen till Trönninge skola/Tresteget

Hallands Nyheter skriver idag om ett föräldraupprop i anslutning till Trönninge skola. Cykelvägen från Göingegården utmed Lindbergsvägen är smal och krokig och på vissa ställen rent farlig. I höst ska barn och vuxna vallfärda till den nyöppnade skolan och oron för olyckor på cykelvägen är, med rätta, stor. Ansvarig förvaltning på kommunen meddelar att planen för ombyggnad ligger långt bort vilket förstås är mycket nedslående. Den enda åtgärden är en skyddande barriär mellan cykelväg och bilväg i en kurva på sträckan.

Vid den visningen av bygget av skolan och idrottsanläggningen i höstas så cyklade jag sträckan från Brunnsberg till skolområdet, häng med i klippet nedan.

Ny cykelväg som kompletterar nätet

Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.

Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.

Cykelplan 2016: Färgmarkeringar i körbana

I Cykelplanen 2016-2030 behandlas möjligheten att sätta färgmarkering i vägbanan mycket styvmoderligt. i avsnittet Komfort kan vi läsa följande.

Färgade cykelpassager och överfarter ska användas restriktivt då det kan inge falsk trygghet för cyklister och istället öka olycksrisken.

citation neededDet blir i det närmaste löjeväckande när det skrivs så här. Inte en enda källhänvisning till påstående om att det kan bli problem, jag har i sig inte svårt att se hur det kan bli problem men det finns inget vetenskapligt stöd för den här skrivningen. Faktum är att de få studier som finns visar på motsatsen. Dessutom målar Köpenhamn sina gator mer och mer, det är förmodligen inte för att de inte tycker att det fungerar.

Det andra problemet med den här inställningen är att det ska användas restriktivt. I dag används det inte alls, mer restriktivt än så kan det väl knappast inte bli? Jag ha tidigare föreslagit att korsningen Magasinsgatan/Västra vallgatan får färgade fält. Det är mitt i arbetspendlingsstråket som föreslås av cykelplanen. Om vi inte kan få cykelöverfart där så kanske färg kan vara en idé?

Vi tar lite här. Vi ger tillbaka lite där…eller?

Promenerade Kungsgatan upp från södra kyrkogården till torget i helgen och noterade att Big Boys fått tillstånd för sin uteservering (som vanligt, ny konstruktion dock). Det i sig är väl inget i ögonfallande men placeringen tar ju ett antal cykelparkeringar rejält i anspråk.

Vore det inte lämpligt att fokus på cykling även inkluderas i styrningen av mark på detta sättet? Big Boys avtal torde behöva en utökning om att de cykelparkeringar som försvunnit ska kompenseras för. I längden borde de dessutom kunna dra nytta av bra placerade cykelparkeringar. Bra för alla? 

En bit kvar.

Att sätta cykeln i första rummet är långt ifrån norm

Ett av de stora besvären med att sätta cykeln först är att samhället är så oerhört hårt normerat mot att sätta bilen först och sedan dekorera omkringliggande utrymmen med busshållplatser, cykelvägar och gångtrafik. Det sitter djupt rotat inte bara i de som bygger städernas infrastruktur utan även bland öviga deltagare. Lyft blicken då och då så ser du säkert det i din närhet.

Det hjälper verkligen inte till att de som ritar den nya staden själva är så inkörda på bilnormen att cyklingen glöms bort. För den som menar allvar med att sätta cykeln i första rummet måste göra det redan från början i planeringen. Det från tjänstemän på kommunala förvaltningar till anställda på arkitektbolag såväl som bland politikerna som ska granska så att Trafikstrategin följs upp.

När Hallands Nyheter nyligen skrev om att det blivit klart att restaurangkedjan Max ska etablera sig i nya köpcenterområdet Lugnetrondellen så slog det mig hur skevt ritad skissen över området är.

Det är ett uttalat område för sällanköpsvaror och skrymmande varor. Alltså sånt som i hög grad är beroende av att transporteras bort med bil. Samtidigt kommer ett av de framtida stora och viktiga cykelstråken att gå alldeles förbi infarten till området. Då kan inte cykel negligeras så hårt som den gör här. Det är inte heller särdeles svårt att se hur Max i framtiden kan dra precis lika många cyklande ungdomar som McDonald’s redan idag gör bara några hundra meter bort vid Lassabackarondellen. Utan fokus på cykelvägen riskerar det alltså bli pannkaka av bygget.

Det stora trafiknavet vid entrén till området. Här samsas cykel och gångtrafik med buss, bil och lastbil/transport till butikerna.
Det stora trafiknavet vid entrén till området. Här samsas cykel och gångtrafik med buss, bil och lastbil/transport till butikerna.

Det ser ut att vara en kombinerad gång-/cykelväg. Det är ju illa nog i ett pendlingsstråk men den ser dessutom extremt smal ut. Dessutom lutar det ner mot korsningen med bilvägen både från handelsområdet och från söder (till höger i bild på skissen). Det kommer leda till högre hastigheter än önskat. På sommartid är det ingen risk för att grus eller snö och is stör förbifarten men risken för kollisioner känns ändå överhängande. Dessutom finns ingen cykelpassage inritad i skissen, så exakt hur det är meningen att cyklisterna ska tas sig förbi är svårt att säga. Tittar vi på plankartan så är där en cykelpassage illustrerad även om den är otydlig i volymskissen.

Med etableringen av Max på skissen kom det dessutom till en murkonstruktion och mer körbana inne på området. Några träd försvann från skissen dessutom. Just att det är en skiss är väl det enda som känns positivt med det här. Det var dessutom ungefär lika illa redan tidigare som sagt.

Det kommer att ta lång tid, mycket lång tid att justera bort den här bilnormen. Trafikstrategin ska gälla till 2030, jag tror tyvärr att tjatet kommer att behövas längre än så.

Biltema, max och siktlinjerna för skissbilderna är markerade på plankartan.
Biltema, max och siktlinjerna för skissbilderna är markerade på plankartan.
Endast Biltema går att identifiera i skissen.
Endast Biltema går att identifiera i skissen.
Volymritningar, mer eller mindre korrekta. Biltemas karakteristiska byggnad är nog helt enligt ritning.
Volymritningar, mer eller mindre korrekta. Biltemas karakteristiska byggnad är nog helt enligt ritning.

Bonuspost om Monarkrondellen

När jag tog bilderna för att illustrera Monarkrondellen passade jag på att ta två till som visar på den något skymda sikten som leder cyklisterna från norr utmed Västkustvägens västra sida in mot överfarten över Monarkvägen.

Västkustvägen, Södergående på västra sidan Västkustvägen, Södergående på västra sidan

Monarkrondellen

I facebookgruppen Varberg uppstod en hätsk debatt (som alltid typ) ang. cyklister och väjningsplikt runt Lassabackarondellen i förra veckan. Vi kämpade på ganska bra med att slå ned myterna om ständig väjningsplikt och det kändes ändå ganska okej totalt sett. I den här debatten så kände jag dock att just cirkulationsplatser kan vara ett kärt ämne att återkomma till i flera inlägg här på bloggen. Först ut blir Monarkrondellen, av två skäl.

  1. Den är enkel och tydlig.
  2. Jag passerar den på väg till jobbet.

I dikussionen kom ganska tidigt upp att cyklister minsann alltid ska väja, punkt och slut och stopp. Detta är givetvis helt fel. Cyklister har att följa trafikregler och det innebär att ibland har vi förtur i trafiken. Det som dock främst brukar störa är att en del cyklister faktiskt inte vet att följa reglerna och då önskar en del att cyklisterna ska stanna och inser samtidigt att en bil är mycket hårdare än en människokropp. Den djuriska logiken borde gälla. Så är det alltså inte och jag hänvisar hellre till cyklistbloggens genomgång av väjningsplikten, punkt nio hanterar det som vi har i fokus här idag (“Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt”).

Monarkrondellen

Cirkulationsplatsen är klassiskt byggd, två vägar korsas och istället för ljusreglering så är det cirkulation runt rondellen som gäller för bilarna. Västkustvägen löper norr till söder och från väster ansluter Monarkvägen och från öster ansluter Granvägen. Dessutom finns det gång-/cykelväg på båda sidorna om Västkustvägen liksom på södra sidan av Monarkvägen respektive Granvägen. Överfarterna för cyklister är helt orglerat utöver vägmärken och målning i gatan.

Tumregeln är att bilarna har väjningsplikt in i cirkulationen där skylten står. På väg ut ur cirkulationen ska de väja mot all trafik. Zebralagen skyddar gångtrafiken som har förtur eftersom reglerad hastighet är låg på bilvägen. Passagen över bilen vägen finns på tre platser, Västkustvägen norr om cirkulationsplatsen korsas inte av gång-/cykelväg medan övriga tre tarmar gör detta. I samtliga fall är vägmärket för väjningsplikt inklusive de målade hajtänderna före passagen för gång och cykel. Detta ger alltså att biltrafiken ska väja mot både gångtrafik och cykeltrafik på väg in i cirkulationen. I samtliga tre fall. Bilderna nedan har med vägmärket i samtliga fall så att det ska bli tydligt hur det förefaller.

Från Norr, inga passager över bilvägen.

Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 1 Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 2

Från Söder, passage över bilvägen vy från väst och öst. Väjningsplikten tydligt skyltad före överfarten för gångtrafik och cykelister.

Monarkrondelen Västkustvägen S E-W Monarkrondellen Västkustvägen S Monarkrondelen Västkustvägen S W-E

Från Väst, passage över bilvägen Norr till söder. Även här med väjningsplikten tydligt markerad före övergångsstället.

Monarkrondellen Monarkvägen S-N Monarkrondellen Monarkvägen W-E Monarkrondellen Monarkvägen N-S

Från Öst, även här med passage över bilvägen korrekt uppmärkt. Dock är vyn mot gång-/cykelvägen mot norr mycket dålig för de som ska ut i cirkulationsplatsen. Parkeringsplatsen lurar lätt ögat att inte se cyklister på väg att passera.

Monarkrondellen Granvägen N-S Monarkrondellen Granvägen E-W Monarkrondellen Granvägen S-N

Jag hoppas kunna gå igenom några cirkulationsplatserna framöver, jag kommer att ge mig på Lassabacka ganska omgående dock. De andra får nog vara lite via behov och intresse främst. Dessutom finns det anledning att återkomma till den här posten framöver eftersom NCC i dagarna har fräst bort beläggningen på Västkustvägen mellan Lassabackarondellen och Brunnsbergsrondellen och alltså lägger ny asfalt och därmed målar nytt i hela Brunnsbergsrondellen. Så kan det vara med timing.

Vän av ordning noterar även att kartbilden ovan saknar en liten bit gång-/cykelväg utmed Granvägen, jag har skickat in den ändringen till OpenStreetMap med förhoppning om att de ska justera denna anomali.