Cykelplan 2016: Färgmarkeringar i körbana

I Cykelplanen 2016-2030 behandlas möjligheten att sätta färgmarkering i vägbanan mycket styvmoderligt. i avsnittet Komfort kan vi läsa följande.

Färgade cykelpassager och överfarter ska användas restriktivt då det kan inge falsk trygghet för cyklister och istället öka olycksrisken.

citation neededDet blir i det närmaste löjeväckande när det skrivs så här. Inte en enda källhänvisning till påstående om att det kan bli problem, jag har i sig inte svårt att se hur det kan bli problem men det finns inget vetenskapligt stöd för den här skrivningen. Faktum är att de få studier som finns visar på motsatsen. Dessutom målar Köpenhamn sina gator mer och mer, det är förmodligen inte för att de inte tycker att det fungerar.

Det andra problemet med den här inställningen är att det ska användas restriktivt. I dag används det inte alls, mer restriktivt än så kan det väl knappast inte bli? Jag ha tidigare föreslagit att korsningen Magasinsgatan/Västra vallgatan får färgade fält. Det är mitt i arbetspendlingsstråket som föreslås av cykelplanen. Om vi inte kan få cykelöverfart där så kanske färg kan vara en idé?

Utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg

Ett av projekten med den här sidan är att försöka dokumentera cykelnätet på film. Dels inför framtiden där det kan bli ett tidsdokument men också för att se förändring i dragningar och standarder. Tanken är ju att Varberg ska bli en cykelstad att räkna med framöver, det finns mycket att bevisa.

Först ut i filmprojektet är Västra vallgatan/Birger Svenssons väg från Bäckgatan till Göteborgsvägen. Förmodligen den sträcka jag kommer att cykla flest gånger framöver bortsett från Göteborgsvägen/Östra långgatan.

Lägg till blå markering i vägbanan i korsningen Västra vallgatan Magasinsgatan

Efter att ha cykla en del på den nya breda cykelvägen utmed Västra vallgatan och Birger Svenssons väg så känner jag mig glad och lyckligt. Brett och fint för alla tre trafikslagen. En och annan vilsen cyklist på trottoaren har skådats dock men de hittar nog rätt snart. Bilparkeringen får plats, bilar får mer än väl plats och för cykel har vi fått brett och fint.

Samtidigt oroas jag en del över korsningen vid järnvägsstationen där Magasinsgatan ansluter till Västra vallgatan. De som färdas söderut på Västra vallgatan syns mer eller mindre inte alls runt hörnet vid Heimroths biluthyrning. Dessutom kommer de från utförslut. Oavsett om det är bilar eller cyklar alltså. Vidare kommer cykel och biltrafik från Magasinsgatan också i förmodad hög hastighet till korsningen. Den förlängda cykelvägen på Magasinsgatan går dessutom till höger i vägen och risken att två cyklister slår ihop är ganska stor. Adderar vi bilarna till mixen blir det ytterligare farligt.

Korsningen är sedan några år tillbaka utan skyltar vilket ger att högerregeln gäller. Det är mycket sällan detta efterföljs, kanske främst av trafiken på Västra vallgatan. Bilar på Magasinsgatan kan som sagt inte se bilar eller cyklar runt husknuten – dessutom tvingas de ut på cykelvägen för att få bättre sikt mot norr.

Jag tror att den här korsningen, åtminstone inledningsvis, skulle må bra av att ha blå markering i vägbanan för att visa på att det går en cykelväg i korsningen. Det är relativt nytt för den som är van och konfliktmöjligheterna är stora. jag har illustrerat hur det skulle kunna se ut nedan.

vvall_magasinsgatan_mask

Komplettering av cykelnätet

Vi har några ställen i staden som är märkliga för cyklister, den ena är Engelbrektsgatans angöring till Västra vallgatan och den andra jag tänker på är Magasinsgatans angöring till samma gata. Av någon anledning så bestämde någon att cykelvägarna inte skulle dras hela vägen fram till Västra vallgatan här.

Nu kommer detta äntligen att lösas.

Birger Svenssons väg/Västra vallgatan fick tidigare i höstas färdigställt fin och bred cykelväg, i och med detta blev det ännu mer uppenbart att det saknades angöring från de öst/västliga gatorna. Något kommunen kommer att åtgärda enligt sin egen post idag.

Engelbrektsgatan angörs till Västra vallgatan med en vanlig korsning och nuvarande lösning med en halv cirkulationsplats tas bort. Samtliga vägar får väjningsplikt.

För Magasinsgatan blir det inga speciella lösningar, högerregeln kommer att gälla och det dras en cykelväg på norrsidan ned till Västra vallgatan från Norra vägen. Bra!
I samma nyhetspost får vi också reda på att det blir en ny cykelpump vid busshållplatsen vid Lorensberg och att pendlingsstråket mellan centrum och SJukhuset har blivit klart – dubbelriktad gång/cykel men med uppmålade fält som stöd.