Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Trädlyckevägen, första besöket

Läste på kommunens webb att Hamn och gata kommer att rusta upp Trädlyckevägen för att det ska bli mer trafiksäkert för de prioriterade trafikslagen – alltså gångtrafik, cykeltrafik och resande med bussarna. Så jag passade på och cyklade utmed cykelvägen innan arbetena satte igång – så blir det möjligt att göra återbesök och jämföra hur resultatet blev.

Färden börjar vid Hagarondellen i korsningen Trädlyckevägen/Västkustvägen och vi reser österut. Passerar Håstensgatan, Fridhemsgatan och sedan busshållplatsen som alltså kommer att rustas upp och göras mer tillgänglig. Cykelvägen vi så här långt lagt bakom oss är den del som kommer att rustas upp och “förbättras” vad det nu innebär. Vi kommer sedan fram till bostadsrätterna vid Hedvägen och tar vänster under Trädlyckevägen. Passerar Trädlyckans förskola och infarten till Odengatan – nu är det raka spåret fram till cirkulationsplatsen vid Håstens torg och korsningen Trädlyckevägen-Föreningsgatan/Äckregårdsvägen.

Får hoppas på lika skönt väder i höst efter att arbetena är klara. bland annat kommer ny cykelväg till bostadsområdet Atlet att anläggas tills dess enligt planerna.