Borgmästaregatan, hinder och möjligheter

En av mina käpphästar är att vi ska kunna ta oss fram enkelt i staden på cykel, tyvärr har bil ormen slagit sina klor lite väl hårt. En förändring som känns naturlig och med små medel genomförbar vore att justera alla gator inom vallgatorna så att det blir tillåtet att cykla dubbelriktat. Som det är skyltat idag så får jag inte cykla på Kungsgatan i norrgående riktning från Lasarettsgatan till Södergatan för här är vägen enkelriktad. Hade skylten istället varit förbud mot motortrafik så hade läget varit ett annat. Samma grundläggande problem finns genomgående i innerstaden och ärligt talat så skiter precis alla i det.

Ett bra exempel är Borgmästaregatan. Perfekt ansluten till Västra och Östra Vallgatorna och vidare i båda riktningarna. Riktigt smidig för många trafikanter. Dessutom inte så hemskt tätt med biltrafik vanligen.

I riktningen öst till väst är det fritt att köra hela sträckan. Det är bilarnas riktning. Från väst mot öst blir det mer komplicerat. Från Västra Vallgatan till Östra Långgatan är det skyltat förbud mot motortrafik och således får vi cykla dubbelriktat. Men sista kvarteret är det helt plötsligt förbud mot infart med fordon. Den naturliga förklaringen på varför det blivit så är för att det inte är en gårdsgata i det kvarteret. Det betyder å andra sidan inte att folk bryr sig eller att det inte går att lösa. 

Så här ser vyerna ut, från öst till väst och tillbaka. Vi kommer helt enkelt inte fram till Östra Vallgatan idag, vi åker ju på cykel förstås. IMG_2928IMG_2930IMG_2931IMG_2932IMG_2934-PANO

IMG_2937IMG_2938IMG_2939IMG_2941

Cykel i fokus på lördag

Europeiska trafikantveckan pågår just nu och i Varberg syns detta lite extra på lördag då Hamn och Gatuförvaltningen slår läger i Brunnsparken för att prata cykel. Utöver att Polisen och Cykelfrämjandet ställer upp för att prata cykel de också så blir kollektivtrafiken gratis under dagen.

Passa på att prata cykelvägar med de som vet helt enkelt.

Östra vallgatan blir bättre/klar

Kommunen börjar på måndag den sista biten för att göra Östra Vallgatan vettig. Delen utmed kyrkogården mellan Kyrkogatan och Torggatan (Kvantum) har fram till nu varit kvar i gamla utseendet med bilparkeringar och ingen separat cykelbana. Utöver att trafiksituationen kommer att bli bättre och binda ihop cykelstråken på Träslövsvägen, Torggatan och Östra vallgatan så kommer det bli mycket trevligare att överhuvudtaget vara på vägavsnittet med nya planteringar och justering av belysningen. Slutresultatet kommer att se ut ungefär som den del som färdigställdes tidigare mellan Norra vallgatan och Borgmästaregatan. Under byggtiden kan vi väl räkna med begränsad framkomlighet men sen så.

Svåra korsningar som blivit sämre

Det är ingen hemlighet att det är svårt att cykla helt säkert i Varberg. Cykelbanor som slutar i tomma intet eller svänger märkligt. För att inte glömma östra långgatan som är tänkt som huvudsakligt stråk genom staden. Vid varje korsning gäller dock högerregeln istället för att ge cykel företräde.

Hur som helst har den sedan tidigare knepiga och svåra korsningen Snidaregatan/Östra Vallgatan (färd mot väster) blivit lite svårare för cyklister. Hamn och gatuförvaltningen bygger om Västra Vallgatan och har skyltat om biltrafiken runt stadskärnan (gång- och cykeltrafik påverkas minimalt). I den här omskyltningen ingår stora orangea skyltar på betongfundament. Dessa är placerade på fel sätt. Istället för i vägbanan där de hör hemma står de på cykelbanan på bland annat Snidaregatan. Så passage mellan cykelbanorna i korsningen är nu så trång att möten blir svåra utan att inkräkta på utrymmet avsett för gångtrafik. Bakläxa!

Visualisering av problematiska färdvägar

Folksam har sammanställt olyckor rapporterade i trafikskadedatabasen STRADA och lagt ut dessa på en karta. Egentligen är det väl inget av cykelstråken som särskilt sticker ut vid en snabb överblick med alla olyckor utom cykel avaktiverade. Stickproven pekar mot att det främst handlar om singelolyckor, inte incidenter mellan flera trafikslag.

Parkering i cykelbana är ett hinder

Jag försöker undvika att gnälla om parkering i cykelbanan, främst för att det lite tar udden av de ruskigt kassa felparkeringarna. Som den på förmiddagen idag på vägen till jobbet.

Jag färdas från polishuset via Göteborgsvägen och kommer fram till Birger Svenssons väg för att ta mig över till Monarksidan.

Tyvärr har någon då ställt en bil i hörnet av huset, som redan utan bil stör sikten ofantligt mycket. Så istället för att nätt och jämnt kunna passera fint genom den korta kröken innan jag kan passera gatan så måste jag helt enkelt stanna helt och hållet på cykelbanan för att vara säker på att jag inte kommer att få överrumplande möte av annan cyklist fårn söder. Dessutom skymmer bilen även trafiken i gatan så helt oavsett hur cykelbanan fungerar så har jag inte en enda chans att kunna komma fram till överfarten på ett vettigt sätt.

150828_fastarpselektriska

Om vi bortser från att parkering i cykelbanan är otillåten så kan den pragmatiske konstatera att två-tre meter längre in mot Göteborgsvägen eller ett par meter bakåt söderut utmed Birger Svenssons väg hade gjort väldigt stor skillnad för trafiken på både trottoar som på cykelbanan.

Jag vill ogärna gnälla om den här typen av hinder, jag är mest ute efter konstruktionsfel i infrastrukturen. Men det här exemplet var alldeles för talande och hade lösningar så det kunde inte lämnas utanför.

UPPDATERING 2/9:

Fick svar från företaget i och med att jag skickade över bilderna på parkeringen. De ska tänka på det i framtiden och la i övrigt skulden på kunden och att det inte gick stt stanna på annan plats. 

Annan plats finns ju besvisligen, typ fem meter bort är dörren till huset. Hade bilen stått där hade den inte varit ett hinder på samma sätt. Ett par meter in på Göteborgsvägen finns öppningen till gården mellan husen, även det en bättre plats. Båda alternativen bör vara bättre för den anställde med. Säkrare parkering och närmare mellan arbetsplats och parkeringsplats.

Cykelsatsningar hösten 2015

De lokala medierna rapporterade idag om satsningar på förbättringar för cyklingen i Varberg. Det handlar om enklare ingrepp för att höja trafiksäkerheten. I ärlighetens namn är det främst hinder för biltrafiken i form av hastighetsdämpningar men det kan ju maskeras som cykelsatsningar också förstås.

Skönt att kunna starta upp skrivandet här med lite positiva nyheter.

Hallands Nyheter beskriver ändringar på följande platser,

Breareds torg

Bommar ska installeras mellan torget och gång/cykelcväg för att undvika att obehörig trafik  tar sig in.

Fiskebåtsvägen i Träslövsläge

Passagen norr om Mastvägen ska höjas för att sänka hastigheten.

Gasellgatan och Buffelgatan i Träslöv

Farthinder för att sänka hastigheten.

Hultavägen i Bua

Ny gång- och cykelbana(!) samt sänkt hastighet för biltrafiken.

Sörsedammsvägen

Breddning av trottoaren för att få plats med gång- och cykelbana(!).

Ölandsgatan på Håsten

Höja passagerna för att hålla nere bilarnas hastigheter, mycket barn i området i och med att Bockstensskolan ligger här.