Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Bonuspost om Monarkrondellen

När jag tog bilderna för att illustrera Monarkrondellen passade jag på att ta två till som visar på den något skymda sikten som leder cyklisterna från norr utmed Västkustvägens västra sida in mot överfarten över Monarkvägen.

Västkustvägen, Södergående på västra sidan Västkustvägen, Södergående på västra sidan

Monarkrondellen

I facebookgruppen Varberg uppstod en hätsk debatt (som alltid typ) ang. cyklister och väjningsplikt runt Lassabackarondellen i förra veckan. Vi kämpade på ganska bra med att slå ned myterna om ständig väjningsplikt och det kändes ändå ganska okej totalt sett. I den här debatten så kände jag dock att just cirkulationsplatser kan vara ett kärt ämne att återkomma till i flera inlägg här på bloggen. Först ut blir Monarkrondellen, av två skäl.

  1. Den är enkel och tydlig.
  2. Jag passerar den på väg till jobbet.

I dikussionen kom ganska tidigt upp att cyklister minsann alltid ska väja, punkt och slut och stopp. Detta är givetvis helt fel. Cyklister har att följa trafikregler och det innebär att ibland har vi förtur i trafiken. Det som dock främst brukar störa är att en del cyklister faktiskt inte vet att följa reglerna och då önskar en del att cyklisterna ska stanna och inser samtidigt att en bil är mycket hårdare än en människokropp. Den djuriska logiken borde gälla. Så är det alltså inte och jag hänvisar hellre till cyklistbloggens genomgång av väjningsplikten, punkt nio hanterar det som vi har i fokus här idag (“Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt”).

Monarkrondellen

Cirkulationsplatsen är klassiskt byggd, två vägar korsas och istället för ljusreglering så är det cirkulation runt rondellen som gäller för bilarna. Västkustvägen löper norr till söder och från väster ansluter Monarkvägen och från öster ansluter Granvägen. Dessutom finns det gång-/cykelväg på båda sidorna om Västkustvägen liksom på södra sidan av Monarkvägen respektive Granvägen. Överfarterna för cyklister är helt orglerat utöver vägmärken och målning i gatan.

Tumregeln är att bilarna har väjningsplikt in i cirkulationen där skylten står. På väg ut ur cirkulationen ska de väja mot all trafik. Zebralagen skyddar gångtrafiken som har förtur eftersom reglerad hastighet är låg på bilvägen. Passagen över bilen vägen finns på tre platser, Västkustvägen norr om cirkulationsplatsen korsas inte av gång-/cykelväg medan övriga tre tarmar gör detta. I samtliga fall är vägmärket för väjningsplikt inklusive de målade hajtänderna före passagen för gång och cykel. Detta ger alltså att biltrafiken ska väja mot både gångtrafik och cykeltrafik på väg in i cirkulationen. I samtliga tre fall. Bilderna nedan har med vägmärket i samtliga fall så att det ska bli tydligt hur det förefaller.

Från Norr, inga passager över bilvägen.

Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 1 Monarkrondellen  Västkustvägen Norr 2

Från Söder, passage över bilvägen vy från väst och öst. Väjningsplikten tydligt skyltad före överfarten för gångtrafik och cykelister.

Monarkrondelen Västkustvägen S E-W Monarkrondellen Västkustvägen S Monarkrondelen Västkustvägen S W-E

Från Väst, passage över bilvägen Norr till söder. Även här med väjningsplikten tydligt markerad före övergångsstället.

Monarkrondellen Monarkvägen S-N Monarkrondellen Monarkvägen W-E Monarkrondellen Monarkvägen N-S

Från Öst, även här med passage över bilvägen korrekt uppmärkt. Dock är vyn mot gång-/cykelvägen mot norr mycket dålig för de som ska ut i cirkulationsplatsen. Parkeringsplatsen lurar lätt ögat att inte se cyklister på väg att passera.

Monarkrondellen Granvägen N-S Monarkrondellen Granvägen E-W Monarkrondellen Granvägen S-N

Jag hoppas kunna gå igenom några cirkulationsplatserna framöver, jag kommer att ge mig på Lassabacka ganska omgående dock. De andra får nog vara lite via behov och intresse främst. Dessutom finns det anledning att återkomma till den här posten framöver eftersom NCC i dagarna har fräst bort beläggningen på Västkustvägen mellan Lassabackarondellen och Brunnsbergsrondellen och alltså lägger ny asfalt och därmed målar nytt i hela Brunnsbergsrondellen. Så kan det vara med timing.

Vän av ordning noterar även att kartbilden ovan saknar en liten bit gång-/cykelväg utmed Granvägen, jag har skickat in den ändringen till OpenStreetMap med förhoppning om att de ska justera denna anomali.