Binda ihop södra Varberg med norra

Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen.

 

Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.

Byggstart 2021 vad det verkar.

Komplettering av cykelnätet

Vi har några ställen i staden som är märkliga för cyklister, den ena är Engelbrektsgatans angöring till Västra vallgatan och den andra jag tänker på är Magasinsgatans angöring till samma gata. Av någon anledning så bestämde någon att cykelvägarna inte skulle dras hela vägen fram till Västra vallgatan här.

Nu kommer detta äntligen att lösas.

Birger Svenssons väg/Västra vallgatan fick tidigare i höstas färdigställt fin och bred cykelväg, i och med detta blev det ännu mer uppenbart att det saknades angöring från de öst/västliga gatorna. Något kommunen kommer att åtgärda enligt sin egen post idag.

Engelbrektsgatan angörs till Västra vallgatan med en vanlig korsning och nuvarande lösning med en halv cirkulationsplats tas bort. Samtliga vägar får väjningsplikt.

För Magasinsgatan blir det inga speciella lösningar, högerregeln kommer att gälla och det dras en cykelväg på norrsidan ned till Västra vallgatan från Norra vägen. Bra!
I samma nyhetspost får vi också reda på att det blir en ny cykelpump vid busshållplatsen vid Lorensberg och att pendlingsstråket mellan centrum och SJukhuset har blivit klart – dubbelriktad gång/cykel men med uppmålade fält som stöd.