Bättre cykelmöjlighet runt kvarteret Argus i Falkenberg (2/3)

Hallands Nyheter har träffat de ledande politikerna för Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Falkenberg och pratat cykel.

Artikeln är bakom betalvägg och kan logiskt delas upp i tre delar så detta är andra delen. (Se även 1 och 3)

Arvidstorpsvägen via Holgersgatan till gymnasieskolan.

Dagens vägnät upphör vid cirkulationen vid polishuset samt vid gymnasieskolan på Holgersgatan. Mellan dessa punkter går det hyfsat att ta sig inom kvarteren (bortsett från problem runt byggnationen av kulturhus och skola förstås). Genom att komplettera GC utmed Holgersgatan till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget där Arvidstorpsvägen ansluter så ansluts många målpunkter till en naturligare helhet (även om resten av Holgersgatans sträcka förblir blandtrafik, se föregående inlägg om förbättringarna vid korsningen med Sandgatan/Brogatan).

Dessutom förlängs GC från cirkulationen vid polishuset på Arvidstorpsvägen fram till cirkulationen vid Folkets hus/Stortorget på Holgersgatan. Pendlingsmöjligheten mot centrum blir helt klart uppstärkt av detta.

Arvidstorpsvägen / Holgersgatan